CHỈ THỊ

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếuĐính kèm
03/12/20129/CT-UBNDV/v về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản của tỉnh theo Chỉ tị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ09.pdf
27/11/20128/CV-UBNDV/v Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 201308.pdf
04/09/20127/2012/CT-UBNDV/v thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012-2013 của ngành giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên07.pdf
11/07/20126/2012/CT-UBNDV/v thực hiện tiết kiệm tiết giảm tối đa chi phí điện,điện thoại văn phòng phẩm xăng dầu khánh tiết hội nghị công tác phí06.pdf
18/04/20125/CT-UBNDV/v tổ chức xét tốt nghiệp trung học cơ sở thi tốt nghiệp trung học phổ htoong năm 2012 và thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2012-101305 c.pdf
27/03/20124/CV-UBNDV/v thực hiện cuộc vận động công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ04.pdf
09/03/20123/CT-UBNDV/v tăng cường công tác phòng chống thiên tai,lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 201203.pdf
13/01/20122/2012/CT-UBND/v.v chỉ thị một số nhiệm vụ giải pháp triển khai thực hiện Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh02.pdf
06/01/20121/CT-UBNDV/v tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh bình ổn thị trường và phục vụ Tết Nguyên Đàn Nhâm Thìn năm 2012101.pdf
<<| Trang đầu << Trang trước ( trong 1 trang )
Skip to main content