CHỈ THỊ

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếuĐính kèm
16/12/201114/CV-UBNDV/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh động vật kiểm jdịch kiểm soát vận chuyển động vật sản phẩm động vật kiểm soát giết mổ kiểm tra vệ sinh thú y14.pdf
16/11/201113/CV-UBNDV/v thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 201213.pdf
26/09/201112/CT-UBNDV/v phát động phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới12.pdf
26/08/201111/2011/CT-UBNDV/v thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non,giáo dục phổ thông,giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2011-201211.pdf
24/08/201110/CT-UBNDV/v tăng cường quản lý chất lượng và An toàn vệ sinh thực phẩm nông,lâm,Thuỷ sản10.pdf
19/05/20119/CT-UBNDV/v chỉ thị tăng cường công tác quản lý bảo vệ vi phạm vùng phụ cận công trình thủy lợi và giải tỏa các trường hợp vi phạm pháp luật về công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh09.pdf
28/04/20118/2011/CT-UBNDV/v công tác phòng chống thiên tai lụt bão úng và tìm kiếm cứu nạn năm 201108.pdf
26/04/20117/CT-UBNDV/v tổ chức xét tốt nghiệp trung học cơ sở thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 và thi tuyển vào lớp 10 năm học 2011-201207.pdf
22/04/20116/2011/CT-UBNDV/v đẩy nhanh tiến độ đo đạc bản đồ lập hồ sơ địa chính đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh06.pdf
28/03/20115/CV-UBNDV/v chỉ thị tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân trên địa bàn tỉnh di cư ra nước ngoài trong tình hình hiện nay05.pdf
17/03/20114/CT-UBNDV/v Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc , gia cầm04.pdf
04/03/20113/CV-UBNDV/v chỉ thị phát dộng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng cuộc bầu ử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 hướng tới kỷ niệm 180 năm ngày thành lập tỉnh Hưng Yên03.pdf
23/02/20112/CT-UBNDV/v đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên02.pdf
15/02/20111/CT-UBNDV/v Tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khoá XIII và bầu cử ĐB HĐ nD các cấp nhiệm kỳ 2011-201601.pdf
<<| Trang đầu << Trang trước ( trong 1 trang )
Skip to main content