CHỈ THỊ

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếuĐính kèm
11/12/200914/CT-UBNDV/v chỉ thị thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 201014.pdf
09/12/200913/CT-UBNDV/v Chỉ thị triển khai công tác phòng chống hạn hán đảm bảo sản xuất vụ Đông xuân năm 2009-201013.pdf
19/10/200912/CT-UBNDV/v chỉ đạo và tổ chức triển khai dự án Hệ thống thông tin quản lý ngân sách kho bạc(TABMIS) thuộc chương trình Cải cách Tài chín công trên địa bàn tỉnh12.pdf
13/10/200911/2009/CT-UBNDV/v phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng Đại hội thu đua yêu nước các cấp năm 2010 và hưởng ứng đợt thi đua cả nước hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội11.pdf
27/08/200910/2009/CT-UBNDV/v chỉ thị về thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đào tạo năm học 2009-2010 
11/05/20099/CT-UBNDV/v tăng cường thực hiện công tác dân vận và thực hiện năm dân vận của Chính quyền09.pdf
22/04/20098/CV-UBNDV/v chỉ thị về xét tốt nghiệp trung học cơ sở thi tốt nghiệp THPT năm học 2009-2010 
20/04/20097/CT-UBNDV/v tăng cường công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn giảm nhẹ thiệt hại do thiên tại gây ra năm 200907.pdf
03/04/20095/2009/CT-UBNDV/v tăng cường công tác quản lý kiểm tra xử lý vi phạm trong sản úât kinh doanh thức ăn chăn nuôi phân bón thuốc thú y và thuốc bảo vệ thực vật05.pdf
31/03/20094/2009/CT-UBNDV/v tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh04.pdf
26/02/20093/CT-UBNDV/v Chỉ thị thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 200903.pdf
19/02/20092/CT-UBNDV/v tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh02.pdf
23/01/20091/CT-UBNDV/v của UBND tỉnh về việc tăng cường sự lãnh dạo chỉ đạo trong công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo 01.pdf
<<| Trang đầu << Trang trước ( trong 1 trang )
Skip to main content