0

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếuĐính kèm
22/09/20172558/QĐ-UBNDV/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng trạm bơm Hưng Long huyện Mỹ Hào2558_signed.pdf
22/09/20172560/QĐ-UBNDV/v phê duyệt chủ trương ĐTXD công trình xây mới cải tạo sửa chữ công trình nâng jcaaps nước sạch vệ sinh trường học năm 20172560_signed.pdf
22/09/20172559/QĐ-UBNDv/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hệ thống thu gom và xử lý nước thải y tế tại trung tâm y tế các huyện Tiên Lữ,Ân Thi,Văn Lâm,Văn Giang2559_signed.pdf
22/09/20172563/QĐ-UBNDV/v thu hồi bổ sung kinh phí dồn thửa đổi ruộng đất nông nghiệp thực hiện xây dựng nông thôn mới2563_signed.pdf
22/09/20172562/QĐ-UBNDv/v bổ sung kinh phí cho UBND huyện Văn Lâm để chi trả trợ cấp một lần cho cán bộ Hội cựu chiến Binh thôi tham gia công tác hội2562_signed.pdf
21/09/20172548/QĐ-UBNDV/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới NU-9 khu Đại học Phố Hiến2548_signed.pdf
21/09/20172549/QĐ-UBNDv/v Tặng bằng khen của chủ tịch cho 04 tập thể và 11 của Hội phật giáo tỉnh2549_signed.pdf
21/09/20172552/QĐ-UBNDv/v phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư cửa trạm y tế xã Trung Nghĩa thành phố2552_signed.pdf
21/09/20172551/QĐ-UBNDV/v .........cho dự án cải tạo nâng cấp đường liên xã tại thị trấn KHoái Châu và xã Bình Kiều huyện KHoái Châu2551_signed.pdf
21/09/20172550/QĐ-UBNDV/v phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ cơ sở xác định số tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền thuê đất phải nộp của công ty cổ phần sản xuất và thương mại TCK tại trung Hưng huyện Yên Mỹ2550_signed.pdf
21/09/20172557/QĐ-UBNDV/v ủy quyền tiếp nhận và giải quyết các thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực và thực hiện trình tự thu hồi giấy phép hoạt động điện lực2557_signed.pdf
20/09/20172542/QĐ-UBNDV/v phê duyệt điều lệ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố2542_signed.pdf
20/09/20172543/QĐ-UBNDV/v phệ duyệt kế hoạch lựa hconj nhà thầu dự án ĐTXD công trình cải tạo nâng cấp và xây dựng mới cơ sở hạ tầng trung tâm giống cây trồng vật nuôi tỉnh2543q_signed.pdf
20/09/20172544/QĐ-UBNDV/v điều chỉnh nội một số nội dung tại Quyết định chủ trương ĐT số 158/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh2544_signed.pdf
20/09/20172545/QĐ-UBNDV/v Tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cho ông Nguyễn Văn Tập2545_signed.pdf
20/09/20172546/QĐ-UBNDv/v giấy phép khai thác sử dung nước dưới đất cho công ty TNHH quốc tế Massco Việt Nam2546_signed.pdf
( trong 362 trang ) Trang sau >> Trang cuối |>>
Skip to main content