0

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếuĐính kèm
25/06/20191400/QĐ-UBNDv/v giải quyết chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo quyết định số 40/2011/QĐ-TTg1400.pdf
24/06/20191366/QĐ-UBNDv/v công khai kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và xếp loại doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 20181366_signed.pdf
24/06/20191369/QĐ-UBNDv/v chấm dứt hoạt động và thu hồi quyết định chủ trương đầu tư dự án khu nuôi trồng thủy sản trên địa bàn phường Lam sơn thành phố1369_signed.pdf
24/06/20191367/QĐ-UBNDv/v chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhân đầu tư cảu dự án khu khách sạn thương mại và dịch vụ thể dục,thể thao trên địa bàn phường bần yên Nhân huyện Mỹ Hào1367_signed.pdf
24/06/20191368/QĐ-UBNDV/v chấm dứt hoạt động và thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư dự án của hàng kinh doanh xăng dầu thắng lợi trên địa bàn xã thắng lợi huyện Văn Giang1368_signed.pdf
24/06/20191370/QĐ-UBNDv/v chuyển ngạch công chức đối với bà Nguyễn Thị Tâm trung tâm y tế Văn lâm1370_signed.pdf
24/06/20191373/QĐ-UBNDv/v phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc Sở công thương diện Ban cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý năm 20191373_signed.pdf
24/06/20191371/QĐ-UBNDv/v phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc sở Nội vụ diện Ban cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý năm 20191371_signed.pdf
24/06/20191372/QĐ-UBNDv/v phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc Sở xây dựng diện Ban cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý năm 20191372_signed.pdf
24/06/20191376/QĐ-UBNDv/v phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn trường diện Ban cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý năm 20191376_signed.pdf
24/06/20191375/QĐ-UBNDv/v phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc sở Tài nguyên và môi trường diện Ban cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý năm 20191375_signed.pdf
24/06/20191374/QĐ-UBNDv/v phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc sở giao thông vận tải diện Ban cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý năm 20191374_signed.pdf
24/06/20191374/QĐ-UBNDv/v phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc sở giao thông vận tải diện Ban cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý năm 20191374_signed.pdf
24/06/20191377/QĐ-UBNDv/v phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc sở Lao động thương binh và xã hội trường diện Ban cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý năm 20191377_signed.pdf
24/06/20191378/QĐ-UBNDv/v phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc sở Kế hoạch và ĐT trường diện Ban cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý năm 20191378_signed.pdf
24/06/20191379/QĐ-UBNDv/v phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc sở Tài chính trường diện Ban cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý năm 20191379_signed.pdf
( trong 105 trang ) Trang sau >> Trang cuối |>>
Skip to main content