0

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếuĐính kèm
13/02/2018568/QĐ-UBNDv/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khu du lịch sinh thái Đại Tài của công ty cổ phần thương mại Lê Hoàng568_signed.pdf
13/02/2018570/QĐ-UBNDv/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy sản xuất cô đúc kim loại màu của công ty TNHH LTD Đức Mạnh570_signed.pdf
13/02/2018567/QĐ-UBNDV/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa đồng nhôm sắt và inox gia dụng công ty cổ phần Gia Hưng Hưng yên567_signed.pdf
13/02/2018569/QĐ-UBNDv/v phê duyệt bảo vệ môi trường chi tiết cho dự án trang trại chăn nuôi trồng trọt Hưng Long của công ty TNHH trang trại hưng Long569_signed.pdf
13/02/2018571/QĐ-UBNDV/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án của công ty TNHH DK Hà Nội SB571_signed.pdf
13/02/2018572/QĐ-UBNDV/v nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội ông Nguyễn Văn Tuynh trường THPT Trưng Vương572_signed.pdf
13/02/2018573/QĐ-UBNDv/v thay đổi phó chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ bảo vệ môi trường tỉnh573_signed.pdf
12/02/2018544/QĐ-UBNDV/v phê duyệt kế hoạch lwajc họn nhà thầu gói thầu xây dựng đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hưng yên giai đonạ 2017-2020 định hướng đến 2030544_signed.pdf
12/02/2018544/QĐ-UBNDV/v phê duyệt kế hoạch lwajc họn nhà thầu gói thầu xây dựng đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hưng yên giai đonạ 2017-2020 định hướng đến 2030544_signed.pdf
12/02/2018545/QĐ-UBNDV/v phê duyệt danh sách công chức viên chức và cán bộ công chức cấp xã thực hiện tinh giảm biên chế đợt 1/2018 theo nghị định số 108/2014/NĐ-CP545_signed.pdf
12/02/2018546/QĐ-UBNDV/v Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đọa chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hưng yên giai đoạn 2016-2020546_signed.pdf
12/02/2018547/QĐ-UBNDv/v phê duyệt đề cương dự toán thực hiện quan trắc phân tích mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Hưng Yên năm 2018547_signed.pdf
12/02/2018548/QĐ-UBNDv/v Ban hành kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên kỳ 2014-3.18548_signed.pdf
12/02/2018548/QĐ-UBNDv/v Ban hành kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên kỳ 2014-3.18548_signed.pdf
12/02/2018548/QĐ-UBNDv/v Ban hành kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên kỳ 2014-3.18548_signed.pdf
12/02/2018549/QĐ-UBNDv/v Ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạp pháp luật năm 2018 của HĐND-UBND tỉnh Hưng yên549_signed.pdf
( trong 457 trang ) Trang sau >> Trang cuối |>>
Skip to main content