Văn quy phạm pháp luật mới ban hành:

  • 05/2014/NQ-HĐNDVề tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014
  • 06/2014/NQ-HĐNDVề việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh và điều chỉnh vị trí khu đất dịch vụ liền kề thuộc xã Phụng Công, huyện Văn Giang
  • 07/2014/NQ-HĐNDVề chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
  • 08/2014/NQ-HĐNDVề Đề án đề nghị công nhận đô thị Mỹ Hào đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV
  • 09/2014/NQ-HĐNDVề việc điều chỉnh mức thu học phí, lệ phí thi đối với các trường mầm non, trường phổ thông hệ công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
  • 10/2014/NQ-HĐNDVề việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động và thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu
  • 11/2014/NQ-HĐNDVề việc quy định mức thu kỹ thuật chụp CT Scanner 64 dãy và kỹ thuật chụp cộng hưởng từ tại các cơ sở y tế công lập
  • 13/2013/NQ-HĐNDVề việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012
  • 14/2013/NQ-HĐNDVề dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2014
  • 15/2013/NQ-HĐNDVề nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014

Văn bản điều hành mới ban hành:

Skip to main content