Quy hoạch đường trong các khu công nghiệp

1. Khu công nghiệp Phố Nối A


Bảng tổng hợp khối lượng đường khu công nghiệp Phố Nối A

TT

Chỉ giới đường đỏ (m)

Chiều dài (m)

Rộng mặt (m)

Rộng hè (m)

Rộng phân cách (m)

Rộng lát hè (m)

1

27

1.652,24

15

2x6

0

2x1,5

2

28

1.393,18

2x7,5

2x6

1

2x1,5

3

23,25

4.357,04

11,25

2x6

0

2x1,5

4

23,25

2.476,45

11,25

2x6

0

2x1,5

5

17,25

1.329,57

7,5

2x5

0

2x1,5

6

20,25

1.329,68

11,25

6+3

0

2x1,5

7

24

1.194,50

11,25

6+3

0

2x1,5

Tổng

 

13.730

 

 

 

 

2. Khu công nghiệp Phố Nối B

Bảng tổng hợp khối lượng đường khu công nghiệp Phố Nối B

TT

Chỉ giới đường đỏ (m)

Chiều dài (m)

Rộng mặt (m)

Rộng hè (m)

Rộng phân cách (m)

1

34

1.000

10,5x2

2x6

1

2

24

2.680

14

2x5

0

3

34

1.814

10,5x2

2x6

0

4

24

1.820

14

2x5

0

5

24

2.000

14

2x5

0

6

15

2.060

8

2x3,5

0

7

31,25

670

11,25

2x10

0

8

38

1.484

7,5x2

2x10

3

9

27,5

215,5

7x5

2x10

0

Tổng

 

13.743,5

 

 

 

3. Khu công nghiệp Minh Đức

Bảng tổng hợp khối lượng đường khu công nghiệp Minh Đức

TT

Chỉ giới đường đỏ (m)

Chiều dài (m)

Rộng mặt (m)

Rộng hè (m)

Rộng phân cách (m)

1

24

2.217

14

2x5

1

2

24

1.251

14

2x5

0

3

24

1.404

14

2x5

1

4

24

1.573

14

2x5

0

5

24

631

14

2x5

0

6

24

1.296

10,5x2

2x6

1

7

24

608

14

2x5

0

8

24

1.236

14

2x5

3

Tổng

 

10.216

 

 

 

4. Khu công nghiệp thị xã Hưng Yên

 • Đường trục chính khu công nghiệp
  • Chỉ giới đường đỏ: 35,0 m
  • Chiều rộng mặt đường: 2x10,5m
  • Dải phân cách: 2,0m
  • Hè đường: 2x6,0m
 • Các tuyến đường chia lô khu công nghiệp
  • Chỉ giới đỏ: 24,0m
  • Chiều rộng mặt đường: 12,0m
  • Hè đường: 2x6,0m
 • Đường nội bộ dọc QL39, mương thoát nước phía Nam (QL38) và ven khu dân cư
  • Chỉ giới đường đỏ: 15,0m
  • Mặt đường: 8,0m
  • Hè đường: 7,0m
 • Tổng chiều dài mạng lưới đường: 5,35km

5. Khu công nghiệp Như Quỳnh A và khu công nghiệp Như Quỳnh B

Hiện tại khu công nghiệp Như Quỳnh A diện tích đất sử dụng đã đạt 92%, còn khu công nghiệp Như Quỳnh B hiện chưa có quy hoạch chi tiết. Tư vấn dự kiến tổng chiều dài mạng lưới đường hai khu công nghiệp Như Quỳnh A và B là 10km.