Sản phẩm của Công ty Nhựa và Điện lạnh Hòa Phát

Sản phẩm của Công ty Nhựa và Điện lạnh Hòa Phát rất phong phú về mẫu mã kiểu dáng và có chất lượng cao

Dưới đây là một vài sản phẩm đặc trưng của Công ty Nhựa và Điện lạnh Hòa Phát:

1. Điều hoà không khí cassette