Đánh giá giống lúa N91

Ngày 31/5, tại xã Đa Lộc (Ân Thi), Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Công ty TNHH Mahyco Việt Nam tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá giống lúa N91.

Các đại biểu tham quan mô hình canh tác giống lúa N91 tại thôn Trắc Điền, xã Đa Lộc (Ân Thi)
 

Giống lúa N91 được triển khai thực hiện tại thôn Trắc Điền vụ xuân năm 2023. Mô hình được thực hiện theo quy trình gieo mạ khay, cấy máy. Giống lúa N91 có thời gian sinh trưởng 125 – 130 ngày trong vụ xuân và 105 – 110 ngày trong vụ mùa; có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, chống đổ tốt; không nhiễm bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông; khả năng chịu rét, chịu úng tốt; có thể gieo cấy ở chân ruộng vàn thấp; số hạt chắc trên bông đạt cao, tỷ lệ hạt lép chỉ khoảng 5 – 7%; năng suất ước đạt 69 – 70 tạ/ha, cao hơn 7 – 8 tạ/ha so với giống lúa đối chứng (Bắc Thơm số 7)…

Tại hội thảo, các đại biểu và nông dân đề nghị ngành chuyên môn mở rộng diện tích canh tác giống lúa N91 trong sản xuất đại trà, doanh nghiệp sản xuất giống tiếp tục hướng dẫn người dân kỹ thuật thâm canh để khai thác hiệu quả tiềm năng năng suất của giống lúa.

Nguồn tin: baohungyen.vn