Sơ kết 6 tháng triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử

Ngày 9.8, Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh
 

Trong 6 tháng năm 2022, Đề án số 06 đã được triển khai từ Trung ương đến cơ sở, thu được những kết quả bước đầu tích cực; được người dân, doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao và hưởng ứng tích cực, qua đó góp phần thay đổi phương thức quản lý công dân; khắc phục tình trạng thiếu thống nhất và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý thông tin công dân; tiết kiệm thời gian, công sức; tạo điều kiện thuận lợi và nền tảng quan trọng để triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, cũng như phục hồi nhanh, phát triển kinh tế - xã hội.

Đề án 06 xác định 5 nhóm tiện ích lớn, 13 nhóm nhiệm vụ chung, 89 nhiệm vụ cụ thể của các bộ, ngành Trung ương; 13 nhóm nhiệm vụ chung và 8 nhiệm vụ cụ thể của các địa phương. Đến nay, các bộ, ngành đã hoàn thành 21 nhiệm vụ cụ thể; các địa phương hoàn thành 4 nhiệm vụ chung và 1 nhiệm vụ cụ thể.

Thực hiện các dịch vụ công thiết yếu, đến nay đã cơ bản hoàn thành, đưa 21/25 dịch vụ công thiết yếu thực hiện trên môi trường điện tử, đạt kết quả tích cực. Việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã mang lại nhiều tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp…

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đề án 06 nhằm cụ thể hoá chương trình chuyển đổi số quốc gia; có ảnh hưởng trực tiếp tới người dân, góp phần cải cách thủ tục hành chính và giúp người dân thuận tiện khi thực hiện thủ tục hành chính thông qua môi trường số, chuyển từ thói quen dùng văn bản giấy, đến trụ sở cơ quan nhà nước sang làm thủ tục tại bất kỳ nơi nào qua môi trường mạng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, đây là sự chuyển đổi trạng thái rất khó khăn, là công việc chưa có tiền lệ, do đó, phải có quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, đòi hỏi phải đổi mới tư duy, cách làm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, đầu tư về công sức, nguồn lực, tăng cường kiểm tra, giám sát. Nếu không có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt thì khó có thể đạt được kết quả. Trong chuyển đổi số, người dân là trung tâm, là chủ thể, do đó, mọi chính sách phải hướng tới người dân và người dân phải tham gia vào xây dựng, thực hiện các chính sách. Những kết quả đã đạt được trong 6 tháng qua là là rất tích cực, cho thấy đề án đã đúng và trúng, tuy nhiên, quá trình này vẫn còn nhiều khó khăn đòi hỏi chúng ta phải phân tích, đánh giá, tìm giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy thực hiện đề án một cách thiết thực, khoa học, hiệu quả. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu đánh giá trung thực, khách quan những kết quả đã đạt được trong thực hiện Đề án 06 trong thời gian qua; chia sẻ những kinh nghiệm hay, bài học quý, cách làm sáng tạo của đơn vị, địa phương, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những nội dung còn chậm tiến độ, những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách và quá trình triển khai thực hiện; đề xuất các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới…

Tại tỉnh Hưng Yên, đến nay, đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu liên quan đến việc xây dựng, củng cố dữ liệu dân cư. Đã cập nhật 99,8% thông tin công dân cư trú trên địa bàn tỉnh vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; duy trì thường xuyên việc thu thập, cập nhật, bổ sung để bảo đảm dữ liệu phục vụ hiệu quả việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong công tác giải quyết thủ tục hành chính cho các cơ quan nhà nước và công dân…

Phát biểu tại điểm cầu Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, 6 tháng qua, tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện Đề án 06 và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: việc kết nối để vận hành, khai thác chậm; dữ liệu về dân cư còn sai lệch, chưa thống nhất; việc làm sạch dữ liệu để kết nối dữ liệu còn hạn chế; sự chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương theo ngành dọc chưa thống nhất, đồng bộ… 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng khẳng định, dữ liệu dân cư là dữ liệu gốc nên cần sớm hoàn thiện. Các sở, ngành phải tích cực cập nhật, làm sạch dữ liệu của ngành, lĩnh vực để kết nối hiệu quả. Trong thời gian tới, Công an tỉnh và các sở, ngành, địa phương cần quan tâm đến các mốc thời gian theo lộ trình của đề án để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể đạt chất lượng, đúng tiến độ. Các sở, ngành, địa phương chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất bảo đảm đủ điều kiện kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ quản lý, khai thác. Công an tỉnh đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân. Để thực hiện hiệu quả Đề án 06, cần đẩy mạnh tuyên truyền kết hợp với các giải pháp hành chính nhằm nâng cao nhận thức trong thực hiện; nâng cao trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương; nâng cao vai trò, trách nhiệm của ngành Thông tin và Truyền thông trong thực hiện Đề án 06 và các chương trình, đề án về chuyển đổi số; làm sạch dữ liệu gắn với các ngành theo lịch trình cụ thể; các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông phối hợp tham mưu, đề xuất phương án, kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu kết nối và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin…

Nguồn tin: baohungyen.vn