Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2020.

Ngày 11/9/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị số 6257/CT-BNN-TT về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2020.

Theo Chỉ thị, vụ Đông là vụ sản xuất hàng hóa quan trọng với các sản phẩm đa dạng, thị trường tiêu thụ rộng, ổn định và mang lại thu nhập cao cho người dân. Đặc biệt trong bối cảnh tác động của dịch bệnh Covid, thắng lợi trong sản xuất vụ Đông năm 2020 có ý nghĩa quan trọng đối với sự tăng trưởng ngành trồng trọt của các tỉnh phía Bắc và cả nước.

Với mục tiêu phấn đấu Vụ Đông năm 2020 đạt diện tích 450 nghìn ha, ưu tiên phát triển cây trồng có giá trị kinh tế cao, có hợp đồng bao tiêu sản phẩm; sản lượng đạt 4,6 đến 4,9 triệu tấn; tổng giá trị sản xuất đạt khoảng 34 đến 36 nghìn tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu trên, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Thừa Thiên Huế trở ra phía Bắc thực hiện một số nội dung như sau:

- Chỉ đạo rà soát kỹ kế hoạch sản xuất vụ Đông 2020 phù hợp với điều kiện đất đai, cây trồng, nguồn lực, đặc biệt là thị trường tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo đạt mục tiêu toàn diện về quy mô diện tích, năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, vệ sinh an toàn thực phẩm và cân đối cung cầu. Cần xây dựng kế hoạch sản xuất, bố trí cơ cấu cây trồng và khung thời vụ phù hợp để không ảnh hưởng tới sản xuất vụ lúa Đông Xuân 2021.

- Xây dựng chính sách phù hợp để hỗ trợ nông dân sản xuất; liên kết với doanh nghiệp tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các hợp đồng thu mua sản phẩm đã ký với nông dân, đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, xúc tiến thương mại để mở rộng liên kết sản xuất, xây dựng cánh đồng lớn và chủ động tiêu thụ sản phẩm.

          - Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn và UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc: Tranh thủ tối đa thời tiết thuận lợi thu hoạch sớm và gọn diện tích lúa mùa theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng", vừa tránh thiệt hại do bão, lũ, vừa sớm giải phóng đất để trồng cây vụ Đông; bám sát khung thời vụ và diễn biến thời tiết thực tế để điều chỉnh cơ cấu cây trồng phù hợp; đồng thời áp dụng linh hoạt các phương thức làm đất, gieo trồng để tranh thủ thời vụ, mở rộng diện tích cây vụ Đông ưa ấm, trong đó quan tâm sản xuất ngô sinh khối làm thức ăn gia súc. Phát triển các cây vụ Đông ưa lạnh lợi thế, có khả năng bảo quản dài và thị trường tiêu thụ tốt; Kiểm tra các nguồn vật tư nông nghiệp (giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật) để đảm bảo số lượng và chất lượng, bao gồm cả nguồn dự trữ để trồng lại khi xảy ra thiên tai; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý kịp thời các hoạt động kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, trái với quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Chỉ thị cũng đưa ra một số nội dung cần thực hiện đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Cục Trồng trọt, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Chăn nuôi, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

Nguyễn Thị Chuyên