Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ

Ngày 8.9, UBND huyện Phù Cừ tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ UBND huyện Phù Cừ. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện Phù Cừ

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Quyết định số 2058/QĐ-CTUBND ngày 1.9.2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện Phù Cừ, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Nguyễn Khả Phúc, Phó Bí thư Huyện ủy Phù Cừ. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng chúc mừng, đồng thời giao nhiệm vụ cho đồng chí Chủ tịch UBND huyện Phù Cừ trong thời gian tới tiếp tục phát huy trí tuệ, tinh thần cầu thị, không ngừng học hỏi, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo và các thành viên UBND huyện bám sát các nghị quyết của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; phát huy tinh thần đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ của tập thể UBND huyện, góp phần xây dựng huyện phát triển toàn diện, bền vững…

Nguồn tin: baohungyen.vn