Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Hưng Yên

Ngày 30/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Hưng Yên.

Theo Quy chế, mục tiêu của Chương trình là: Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường trong nước, phát triển ngoại thương, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ của tỉnh Hưng Yên; hỗ trợ công tác vận hành hệ thống hạ tầng thương mại tỉnh Hưng Yên; góp phần nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ phát triển hạ tầng thương mại, logistics phục vụ hoạt động ngoại thương; gắn kết, lồng ghép các hoạt động XTTM với hoạt động đầu tư và du lịch của tỉnh.

Đơn vị chủ trì thực hiện chương trình gồm: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương; các hội, hiệp hội ngành hàng, các tổ chức chính trị - xã hội; các tổ chức liên quan trong tỉnh đề án XTTM đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu và tiêu chí của chương trình quy định tại Quy chế này và được UBND tỉnh phê duyệt; đơn vị chủ trì thực hiện chương trình phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 của Quy chế. Đơn vị tham gia thực hiện chương trình là các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất, kinh doanh, các hội, hiệp hội các tổ chức XTTM Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành. Cơ quan quản lý chương trình: Sở Công Thương là cơ quan được UBND tỉnh giao nhiệm vụ quản lý chương trình, chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ tại Điều 5 của Quy chế

Về nội dung chương trình và mức hỗ trợ: Đối với hoạt động XTTM phát triển ngoại thương có 22 hoạt động bao gồm: tổ chức hoặc tham gia hội chợ, triển lãm quốc tế ở nước ngoài; tổ chức hoặc tham gia hội chợ, triển lãm tại Việt Nam đối với các sản phẩm xuất khẩu; tổ chức hội chợ, triển lãm tại Hưng Yên đối với các sản phẩm, nguyên liệu, thiết bị nhập khẩu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu, sản phẩm công nghệ, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh trong nước sản xuất; xây dựng khu vực trưng bày, giới thiệu hàng hóa xuất khẩu trên cổng thông tin điện tử, mạng thương mại điện tử, mạng internet, mạng viễn thông; tổ chức đoàn khảo sát thị trường, giao dịch với tổ chức, doanh nghiệp ở nước ngoài; tổ chức đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào tỉnh Hưng Yên tham gia hội chợ, triển lãm, khảo sát thị trường và giao dịch với doanh nghiệp trong tỉnh; tổ chức hội nghị quốc tế tại Hưng Yên về ngành hàng xuất khẩu; tổ chức, tham gia hội nghị, hội chợ, triển lãm ở nước ngoài về logistics; mời đoàn doanh nghiệp đến tỉnhHưng Yên trao đổi về cơ hội đầu tư, hợp tác về phát triển dịch vụ logistics; tổ chức diễn đàn logistics tại Hưng Yên; tổ chức hội chợ, triển lãm quốc tế về logistics tại Hưng Yên; xây dựng và phát hành thông tin, cơ sở dữ liệu về sản phẩm, ngành hàng, thị trường; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, áp dụng và tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, điều kiện của các tổ chức nhập khẩu, cam kết quốc tế về sản phẩm xuất khẩu, nhập khẩu; tổ chức hoặc tham gia các chương trình khảo sát, tìm hiểu thông tin về sản phẩm, ngành hàng, thị trường; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn trong nước và nước ngoài cung cấp thông tin về phát triển sản phẩm, ngành hàng, thị trường; đào tạo, tập huấn, phổ biến kiến thức nâng cao năng lực thiết kế, phát triển sản phẩm xuất khẩu cho các doanh nghiệp và các nhà thiết kế; tổ chức hoạt động tư vấn, thuê chuyên gia tư vấn, hỗ trợ thực hiện thiết kế, phát triển sản phẩm; tổ chức hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp với các nhà thiết kế; tổ chức tuyên truyền quảng bá, giới thiệu về doanh nghiệp, các mặt hàng chủ lực, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý các sản phẩm đặc trưng của tỉnh ra thị trường nước ngoài trên các phương tiện truyền thông trong nước và nước ngoài; tổ chức, tham gia khóa đào tạo trọn gói của các tổ chức đào tạo (trực tiếp và trực tuyến); tổ chức đào tạo, tập huấn, tư vấn, nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, phát triển thị trường; xây dựng và phát hành các ấn phẩm, tài liệu đào tạo, tập huấn, tư vấn, nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, phát triển thị trường; các hoạt động XTTM khác do UBND tỉnh quyết định. Cụ thể từng nội dung thực hiện, nội dung hỗ trợ và mức hỗ trợ được quy định cụ thể tại Điều 9 của Quy chế.

Đối với hoạt động XTTM phát triển thị trường trong nước bao gồm 6 hoạt động: Tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm hàng tiêu dùng tổng hợp hoặc vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp nông thôn, giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam đến người tiêu dùng của tỉnh và của doanh nghiệp Hưng Yên tại các tỉnh; tổ chức các hoạt động bán hàng, thực hiện các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, về các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị; tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về hàng hóa và dịch vụ Việt Nam đến người tiêu dùng trong nước, giới thiệu về doanh nghiệp, quảng bá sản phẩm lợi thế, các mặt hàng chủ lực của tỉnhqua các hoạt động truyền thông trên báo giấy, báo điện tử, truyền thanh, truyền hình, ấn phẩm và các hình thức phổ biến thông tin khác; tổ chức các sự kiện XTTM thị trường trong nước: Tháng Khuyến mãi, Tuần hàng Việt Nam, chương trình giới thiệu sản phẩm mới, sản phẩm đặc trưng của tỉnh, bình chọn sản phẩm Việt Nam được yêu thích nhất theo tháng, quý, năm và điểm bán hàng Việt; đào tạo, tập huấn ngắn hạn nâng cao nghiệp vụ sản xuất, kinh doanh, kỹ năng, nghiệp vụ xúc tiến thương mại, kỹ năng phát triển thị trường trong nước; hợp tác với các tổ chức, cá nhân nghiên cứu xây dựng phát triển thị trường trong nước; các hoạt động xúc tiến thương mại khác do UBND tỉnh quyết định. Cụ thể từng nội dung thực hiện, nội dung hỗ trợ và mức hỗ trợ được quy định cụ thể tại Điều 10 của Quy chế.

Quyết định có hiệu lực thi hành ngày kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2020 và thay thế Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Hưng Yên./.

Đào Thị Luyến