Mô hình xử lý rơm, gốc rạ sau thu hoạch ở Phù Cừ

Ngày 21.7, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả thực hiện mô hình sử dụng sản phẩm Sumitri để xử lý rơm, gốc rạ sau thu hoạch lúa xuân năm 2020 với diện tích 50ha tại xã Tống Trân (Phù Cừ).

Các đại biểu thực tế tại mô hình
Các đại biểu thực tế tại mô hình

Tham gia mô hình, nông dân được tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ sản phẩm Sumitri để xử lý rơm, gốc rạ sau thu hoạch lúa xuân. Qua theo dõi, đánh giá, rơm, gốc rạ sau thu hoạch phân hủy nhanh hơn, lúa sinh trưởng phát triển nhanh hơn so với ruộng ngoài mô hình. Sử dụng sản phẩm này đã giúp nông dân giảm chi phí sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, cải tạo đất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Từ hiệu quả của mô hình, các đại biểu đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục đề nghị tỉnh cho triển khai mở rộng mô hình trong những vụ tới.

Nguồn tin: baohungyen.vn