Hội nghị trực tuyến báo cáo viên cấp tỉnh tháng 6

Ngày 26.6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên cấp tỉnh tháng 6.2020. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên cấp tỉnh tại điểm cầu của tỉnh

Tại hội nghị các đại biểu được quán triệt một số nội dung như: Quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng; một số nội dung mới trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng; 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 -19.8.2020) và 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Thủy yêu cầu các báo cáo viên tập trung bám sát, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các nội dung đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng. Thời gian tới, tập trung tuyên truyền sâu đậm các nội dung và kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Tiếp tục tuyên truyền về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền về đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên. Tích cực tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020; các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm; Tuyên truyền về các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh…

Nguồn tin: baohungyen.vn