9 sản phẩm đủ điều kiện tham gia chương trình OCOP

Theo Đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 (Chương trình OCOP), thị xã Mỹ Hào có  9 sản phẩm đủ điều kiện tham gia chương trình, chiếm 12,5% tổng sản phẩm OCOP toàn tỉnh. 

Các sản phẩm đủ điều kiện tham gia Chương trình OCOP gồm: Tương Bần; bò thịt; lợn thịt; gà lông màu; cá thịt; ba ba; lúa nếp Hưng Yên; gạo Nhật; đồ gỗ mỹ nghệ và dân dụng. 

Với mục tiêu tiêu chuẩn hóa, nâng hạng sao cho nhiều sản phẩm trong năm 2020, thị xã đã phối hợp với ngành chức năng xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác trong việc làm tem, nhãn mác truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm… 

Nguồn tin: baohungyen.vn