Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11

Ngày 07/11/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã chủ trì phiên họp Ủy ban nhân tỉnh thường kỳ. Dự hội nghị gồm có các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan và lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về các nội dung sau: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; mục tiêu; nhiệm vụ, giải pháp năm 2020; Tờ trình dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh Hưng Yên; Quy định quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng khẳng định năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ, phương hướng để năm 2020 tiếp tục hoàn thành và vượt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như sau: Tập trung chỉ đạo tái đàn lợn để đáp ứng nhu cầu thực phẩm dịp Tết Nguyên Đán sau khi công bố hết dịch tả lợn Châu Phi, tuy nhiên việc tái đàn phải đảm bảo các tiêu chí: chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học, chăn nuôi theo mô hình trang trại và xa khu dân cư đồng thời phải thực hiện tốt công tác tiêu độc, khử trùng không để bùng phát dịch trở lại. Tập trung chỉ đạo hoàn thành tiến độ đô thị hóa; tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong cơ chế tài chính về đất đai ở các khu, cụm công nghiệp và các dự án phát triển đô thị; quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý xây dựng và quy hoạch xây dựng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Đẩy mạnh việc tổ chức các hội chợ thương mại; chú trọng nhãn mác, bao bì các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Tiếp tục quan tâm phát triển các khu công nghiệp, các doanh nghiệp; tham mưu tổ chức tốt Hội nghị gặp mặt các Hợp tác xã. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động cho vay đối với nhân dân và doanh nghiệp để tăng chỉ số dư nợ cho vay. Thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân và các tổ chức tôn giáo; các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện quy hoạch các điểm xử lý rác thải. Quan tâm nghiên cứu lai ghép giống vải, nhãn cho năng suất, chất lượng cao. Thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; quản lý tốt các công trình đầu tư hạ tầng giao thông. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia; đầu tư xây dựng các phòng học, nhà vệ sinh, đưa nước máy về các trường học. Triển khai thực hiện Đề án bệnh viện vệ tinh và thực hiện dịch vụ kết nối để các chuyên gia chẩn đoán bệnh bằng hình ảnh truyền qua internet. Tập trung hoàn thành công trình Đền Lạc Long Quân và Đền Triệu Việt Vương và bàn giao về địa phương quản lý. Tiếp tục quan tâm giải quyết tốt các chính sách cho người có công; thực hiện tốt việc đào tạo nghề cho người lao động. Tiếp tục thực hiện tốt Chính phủ điện tử. Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính. Duy trì tốt công tác quốc phòng, an ninh, hoàn thành việc đưa công an chính quy về các xã, thị trấn và triển khai xây dựng trụ sở công an xã. Tiếp tục giải quyết tốt các đơn thư và các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng.

Đối với Tờ trình dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh Hưng Yên; Quy định quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài chính và Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu, hoàn thiện văn bản để UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.

 Cũng tại phiên họp, UBND tỉnh đã tổ chức gặp mặt, chia tay và chúc mừng đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chuyển công tác về Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng và đồng chí Trần Thị Tứ nguyên Giám đốc Sở Nội vụ nghỉ hưu theo chế độ./.

Đào Thị Luyến