Hưng Yên: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng trên 11%

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trong tháng 9 đạt gần 3.198 tỷ đồng, nâng tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng toàn tỉnh từ đầu năm đến nay đạt trên 28.206,8 tỷ đồng, tăng 11,66% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa 9 tháng đạt trên 20.591 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt gần 1.405 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ du lịch và lữ hành đạt 5.814 triệu đồng và doanh thu dịch vụ khác đạt gần 6.205 tỷ đồng.

Nguồn: baohungyen.vn