ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 8 VÀ 8 THÁNG NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 8 VÀ 8 THÁNG NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN 

STT Chỉ tiêu ĐVT Tháng 8 8 Tháng So với
cùng kỳ (%)
1 Chỉ số sản xuất công nghiệp %     111,13
2 Vốn đầu tư NSNN địa phương quản lý Tỷ đồng 2.105 14.685 113,13
3 Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ Tỷ đồng 23.061 182.442 111,95
4 Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) %     101,21
5 Hàng khách vận chuyển 1000 HK 1.450 10.554 112,55
6 Hàng hóa vận chuyển 1000 Tấn 3.003 21.6 112,23
 

Nguồn: thongkehungyen.gov.vn