Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2019

Ngày 12/8/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã chủ trì phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ. Dự họp có các đồng chí thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Tại phiên họp, các đại biểu dự họp đã thảo luận đóng góp ý kiến về các nội dung sau: Sáp nhập trường THPT Nam Khoái Châu và trường THPT Khoái Châu thành trường THPT Khoái Châu trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; sáp nhập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thuộc Sở Xây dựng với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và kết cấu hạ tầng giao thông thuộc UBND tỉnh; hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho đối tượng cận nghèo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên sau khi dự án Norred kết thúc đảm bảo an sinh xã hội; phương án giảm phí sử dụng đường bộ qua trạm thu phí cầu Yên Lệnh; Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh với Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh.

Qua nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng kết luận như sau: Đối với việc sáp nhập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thuộc Sở Xây dựng với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và kết cấu hạ tầng giao thông thuộc UBND tỉnh, nhất trí với đề xuất phương án sáp nhập của Sở Nội vụ đồng thời yêu cầu nghiên cứu lại tên gọi, xây dựng bộ máy của Ban Quản lý dự án tinh gọn, thực hiện tốt chức năng quản lý các dự án có vốn ngân sách đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh. Đối với Ban Quản lý dự án cấp huyện đã được thành lập và đi vào hoạt động, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo giao Ban Quản lý dự án cấp huyện quản lý các dự án có vốn ngân ngân sách cấp huyện. Đối với cấp xã có các dự án ngân sách tỉnh, huyện, xã đầu tư yêu cầu phải thuê Ban Quản dự án cấp huyện hoặc Ban Quản lý dự án chuyên ngành thực hiện việc quản lý dự án.

Về việc sáp nhập trường THPT Nam Khoái Châu và trường THPT Khoái Châu thành trường THPT Khoái Châu trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, nhất trí với đề xuất phương án sáp nhập của Sở Nội vụ đồng thời yêu cầu các sở, ngành rà soát lại những đơn vị trực thuộc cần phải thực hiện sáp nhập theo đúng lộ trình.

Đối với việc hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho đối tượng cận nghèo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên sau khi dự án Norred kết thúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với đề xuất của liên ngành Tài chính - Y tế - Bảo hiểm xã hội trình sau khi dự án Norred kết thúc, từ ngày 01/01/2020 tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho đối tượng cận nghèo (19.918 người) trên địa bàn tỉnh.

Về phương án giảm phí sử dụng đường bộ qua trạm thu phí cầu Yên Lệnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với đề xuất của Sở Giao thông vận tải về đối tượng cũng như loại phương tiện được miễn, giảm phí. Tuy nhiên, về lâu dài yêu cầu Sở Giao thông vận tải tham mưu văn bản đề nghị Bộ Giao thông vận tải chấp thuận cho thay đổi vị trí trạm thu phí.

Đối với Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh với Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân dân tỉnh nhất trí với nội dung trình đồng thời yêu cầu hoàn thiện văn bản để Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành theo quy định./.

 

Đào Thị Luyến