Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Hưng Yên

Ngày 10/7/2019, Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do ông Nguyễn Hữu Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn giám sát đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2018. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành trong tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng báo cáo những nét khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong những năm vừa qua, việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh với đoàn giám sát. 

Các đại biểu đã nghe Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2018. Trong đó, báo cáo đánh giá việc thành lập, cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động, tình hình triển khai, tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng các nguồn vốn của 05 quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước gồm: Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, Quỹ phát triển đất, Quỹ bảo vệ môi trường, Quỹ hỗ trợ nông dân, Quỹ phòng chống thiên tai. Về cơ cấu tổ chức hoạt động của các quỹ: Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, Quỹ phát triển đất, Quỹ hỗ trợ nông dân, Quỹ bảo vệ môi trường thành lập Hội đồng quản lý quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ, Cơ quan điều hành nghiệp vụ; Quỹ phòng chống thiên tai thì do Sở Nông nghiệp và Phát triển và nông thôn quản lý, cơ quan thường trực là Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão. Về cơ bản 05 Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước trên đã quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các nguồn vốn và tài sản; đảm bảo an toàn và phát triển vốn theo đúng quy định của pháp luật góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Qua nghe báo cáo của UBND tỉnh, các thành viên trong Đoàn giám sát đã trao đổi làm rõ thêm một số nội dung. Trong đó, trọng tâm là về số lượng các quỹ thực tế đang tồn tại trên địa bàn tỉnh; nguồn lực tài chính của các quỹ; mô hình cơ cấu tổ chức và hoạt động của các quỹ; việc bổ sung thêm nhiệm vụ chi của một số quỹ tài chính; tình hình thu chi của các loại quỹ; việc cơ cấu, sắp xếp lại các loại quỹ; sự bất cập của các cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật là hành lang pháp lý cho các quỹ tổ chức và hoạt động.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn giám sát đánh giá cao việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2013 - 2018. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới thực hiện một số nhiệm vụ sau: Nghiên cứu để có văn bản chính thức giao một cơ quan đầu mối quản lý các quỹ tài chính trên địa bàn tỉnh; cần nghiên cứu đề xuất bổ sung phạm vi nhiệm vụ chi của một số quỹ; tăng cường huy động các nguồn lực khác tham gia vào các quỹ; tổ chức sắp xếp lại các quỹ trên địa bàn tỉnh; tăng cường tổ chức tự thanh tra, kiểm tra theo chức năng về tình hình quản lý, sử dụng các quỹ tài chính; việc xử lý các kiến nghị, kết luận sau thanh tra, kiểm tra; rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo, bổ sung các quỹ thực tế đang có trên địa bàn tỉnh nhưng chưa nêu trong báo cáo; rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật là căn cứ pháp lý cho việc thành lập, tổ chức hoạt động của các quỹ tài chính cần phải bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới./.

Đào Thị Luyến