Giao ban trực tuyến về công tác cải cách thủ tục hành chính

Chiều 14/5, Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với 24 Bộ, ngành, 63 địa phương về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường kinh doanh và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Đồng chí Mai Tiến Dũng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thông báo, công tác cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm đăng ký kinh doanh đã có nhiều bước tiến. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành để thực thi các phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa đăng ký kinh doanh đã được phê duyệt.

Đến nay, các bộ, ngành đã trình ban hành 29 văn bản quy phạm pháp luật để chính thức cắt giảm 3.425/6.191 điều kiện kinh doanh; đã trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền 21 văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm, đơn giản hóa 6.776/9.926 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành; tiết kiệm hơn 18 triệu ngày công, tương đương trên 6.300 tỉ đồng.

Trong những tháng đầu năm 2019, các bộ, ngành, địa phương đã ban hành 700 quyết định công bố 13.386 thủ tục hành chính được quy định tại 132 văn bản quy phạm pháp luật để cập nhật, niêm yết tại nơi giải quyết và đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Báo cáo của Văn phòng Chính phủ cho thấy: trong những tháng đầu năm 2019, công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh tiếp tục có sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ, ban ngành và địa phương. Tuy vậy, vẫn còn những hạn chế mà Văn phòng Chính phủ đã chỉ ra đó là việc nhiều bộ, cơ quan, địa phương ban hành Kế hoạch chưa kịp thời, chế độ thông tin báo cáo thực hiện chưa nghiêm.

Vì vậy, Văn phòng Chính phủ đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, ưu tiên, tập trung thời gian, nguồn lực cho cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh...với mục tiêu “Lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân là thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp”.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã phát biểu tham luận, đánh giá những kết quả trong triển khai thực hiện công tác cải cách TTHC 4 tháng đầu năm 2019; đề xuất các nhiệm vụ giải pháp đẩy mạnh cải cách TTHC trong thời gian tới.

Theo đó, tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đơn giản hóa chế độ báo cáo; bảo đảm hạ tng kỹ thuật, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản và điều hành, tích hợp giải pháp dịch vụ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ; thực hiện ký số tất cả các văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản Quốc gia giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Văn phòng Chính phủ...

Phát biểu tại điểm cầu Hưng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng yên cầu sở Nội vụ nhanh chóng bàn giao chức năng nhiệm vụ một cửa về Văn phòng UBND tỉnh quản lý vận hành thống nhất; Văn phòng UBND tỉnh tham mưu đẩy nhanh tiến độ, chất lượng trển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời nhấn mạnh cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của  tỉnh. Yêu cầu các sở, ngành liên quan căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tiếp tục tham mưu cho tỉnh trong cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh liên thông một cửa trên tinh thần thực hiện quyết liệt.

Hungyen.gov.vn