Hội nghị Ban chấp hành mở rộng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên

Sáng 26/4, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng kỳ 12 khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự hội nghị có ông Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, PCT Thường trực UBND tỉnh.

Các tập thể được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh

Quý I năm 2019, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức cho hơn 30 doanh nghiệp tham dự diễn đàn kinh tế khu vực duyên hải phía Bắc và 3 doanh nghiệp tiếp xúc gặp gỡ tại Hà Nội với các doanh nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản... để học hỏi kinh nghiệm và tìm kiếm đối tác. Đã kết nạp được 6 hội viên tham gia vào hội. 
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đặng Ngọc Quỳnh đề nghị thời gian tới, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cần tích cực nắm bắt thông tin, tổng hợp kiến nghị khó khăn, vướng mắc để báo cáo lãnh đạo tỉnh tìm giải pháp tháo gỡ.
Tích cực tuyên truyền, giới thiệu các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ tham gia thành viên hiệp hội để cùng chia sẻ, học hỏi, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Tiếp tục khảo sát nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp để tổ chức đào tạo nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp...

Nguồn: hungyentv.vn