Hưng Yên: Triển khai công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý II năm 2019

Ngày 12.4, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I, triển khai công tác quý II năm 2019. Các ông: Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dự. Cùng dự hội nghị có các ông: Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị
Trong quý I, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Các ngành trong khối nội chính chủ động nắm và kiểm soát tình hình tại các địa bàn trọng điểm, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền kịp thời xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, các vụ án nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm. Chất lượng xét xử, thi hành các vụ án được bảo đảm. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật. Công tác phòng, chống tham nhũng được cấp ủy, chính quyền quan tâm triển khai, thực hiện. Các cơ quan, đơn vị tích cực rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với quy định hiện hành; chủ động tự kiểm tra nội bộ; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục ý thức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. 

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II năm 2019, các cơ quan khối nội chính tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình để tham mưu giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề về an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo; đấu tranh với các loại tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tổ chức các lớp tập huấn về công tác nội chính và cải cách tư pháp cho các địa phương...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cơ quan khối nội chính chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung đấu tranh, triệt phá các loại tội phạm về tín dụng đen, công nghệ cao, khai thác cát trái phép, ma túy...; bảo đảm an toàn giao thông; nâng cao công tác điều tra, xét xử các vụ việc phức tạp được dư luận quần chúng quan tâm, không để oan sai, để lọt tội phạm; tăng cường công tác đối thoại, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trên một số lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng như: Tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản, tài nguyên khoáng sản, mua sắm tài sản công. Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục rà soát, theo dõi, đôn đốc các vụ án, vụ việc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo; giám sát chặt chẽ việc thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra; tham mưu thực hiện tốt việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân...

Nguồn: baohungyen.vn