Hưng Yên lấy nước đổ ải được trên 26.000 ha

Sáng 1/2, ông Nguyễn Minh Quang, PCTUBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác đổ ải phục vụ sản xuất vụ xuân tại 2 huyện Ân Thi và Tiên Lữ.

 

PCT UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang đi kiểm tra công tác đổ ải tại Ân Thi và Tiên Lữ

Tính đến ngày 1/2, toàn tỉnh Hưng Yên lấy nước đổ ải được trên 26.000 ha, đạt 83,5% kế hoạch. Qua kiểm tra, các trạm bơm của xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi các huyện đều bố trí công nhân trực 24/24 giờ để bơm nước đổ ải phục vụ sản xuất.

PCT UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang yêu cầu Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh và các huyện phải bố trí công nhân trực bơm nước liên tục khi có nước trên hệ thống. Đồng thời tham mưu với UBND huyện đôn đốc trạm bơm dã chiến của địa phương vận hành cùng với công ty bơm nước nhanh khi hồ thủy điện xả nước; thường xuyên kiểm tra, trục vớt vật cản trên sông trục bảo đảm thông thoáng và đắp ngay những điểm rò rỉ, gây thất thoát nước.

Các huyện, thành phố đổ ải đến đâu phải tiến hành làm đất, bừa lồng ngay đến đó để đảm bảo chất lượng đất cho gieo cấy lúa. Sau gieo cấy tiến hành điều tiết nước theo quy trình “nông, cạn, sâu”. Chỉ đạo nông dân không gieo mạ dược, tập trung gieo mạ trên nền đất cứng...

Nguồn: hungyentv.vn