Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng (giai đoạn 2)

Nội dung chi tiết tại đây.