Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Quán đỏ

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Quán đỏ. Nội dung chi tiết tại đây!

THCB