Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Hưng Yên

- Báo cáo tài chính Quý I/2018. Nội dung chi tiết tại đây!

- Báo cáo tài chính năm 2017. Nội dung chi tiết tại đây!

- Báo cáo tài chính Quý II/2017. Nội dung chi tiết tại đây!

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm (năm 2017) và 3 năm gần nhất. Nội dung chi tiết tại đây!

- Báo cáo tài chính năm 2016. Nội dung chi tiết tại đây!

- Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016. Nội dung chi tiết tại đây!

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm (năm 2016) và 3 năm gần nhất. Nội dung chi tiết tại đây!

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN năm 2016. Nội dung chi tiết tại đây!

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN năm 2015. Nội dung chi tiết tại đây!

- Báo cáo tài chính năm 2015. Nội dung chi tiết tại đây!

Nguồn: business.gov.vn