Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Kho ngoại quan Văn Sơn.

Nội dung chi tiết tại đây!