Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Trung tâm Thương mại và Khu dân cư Ngọc Đà - Như Quỳnh - Hưng Yên.

Nội dung chi tiết tại đây!