Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Dệt may Phố nối - giai đoạn II.

 Nội dung chi tiết tại đây!