Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Sông Hồng và chợ nông sản.

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Sông Hồng và chợ nông sản. Nội dung chi tiết tại đây!