ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản

Công văn về việc lấy ý kiến tham gia để hoàn thiện báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện Mỹ Hào đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

Hạn lấy ý kiến:10/11/2017

Nội dung văn bản


°
438 người đang online