Văn bản chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2045/UBND-KT1 30/08/2021 v/v bảo đảm an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển, lưu thông hàng hoá phục vụ sản xuất và nhu cầu của người dân trong bối cảnh dịch covid-19 diến biến phức tạp
2036/UBND-KGVX 30/08/2021 Công văn v/v tăng cường hiệu quả hoạt động phòng, chống dịch Covid-19
2033/UBND-KGVX 29/08/2021 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19
1948/UBND-KGVX 20/08/2021 Công văn v/v thực hiện công văn số 5553/VPCP-KGVX của văn phòng Chính phủ và công văn số 6666/BYT-MT của Bộ y tế
1770/UBND-KGVX 05/08/2021 Công văn về việc chủ động công bố thông tin dịch bệnh Covid-19 trên phương tiện truyền thông đại chúng
1701/UBND-KGVX 01/08/2021 Công văn v/v tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch covid-19
283/TB-UBND 01/08/2021 Thông báo kết luận của chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19
1679/UBND-KGVX 30/07/2021 Công văn v/v tăng cường xử lý tin giả,tin sai sự thật về dịch covid-19 trên mạng
1617/UBND-KGVX 26/07/2021 V/v điều chỉnh bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ thành phố Hà Nội
1608/UBND-KGVX 24/07/2021 V/v tăng cường quản lý người từ thành phố Hà Nội và các vùng có dịch về tỉnh
1 2 3 4 5 6    

Văn bản chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống dịch Covid-19
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1409/CĐ-BYT 15/09/2021 Công điện về việc xét nghiệm và một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội
4377/QĐ-BYT 11/09/2021 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH SỔ TAY HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CỦA TRẠM Y TẾ LƯU ĐỘNG
4355/QĐ-BYT 11/09/2021 HƯỚNG DẪN TẠM THỜI KHÁM SÀNG LỌC TRƯỚC TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19
1356/CĐ-BYT 08/09/2021 Công điện về kiểm tra thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
5411/BCT-ĐTĐL 06/09/2021 Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID- 19
7330/BYT-KCB 04/09/2021 Công văn về việc tăng cường quản lý người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
7316/BYT-MT 03/09/2021 V/v hướng dẫn an toàn PCD COVID-19 đối với lực lượng tham gia hỗ trợ công tác PCD COVID-19
7317/BYT-MT 03/09/2021 Công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố thực hiện hướng dẫn an toàn cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cấp xã.
1305/CĐ-BYT 02/09/2021 Công điện về việc tăng cường công tác xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19
09/CT-BYt 01/09/2021 Chỉ thị về việc tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19
1 2 3 4 5 
°
1075 người đang online