Đăng lúcTiêu đề Đính kèm
04/06/2020Thông báo về tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III năm 2020
28/05/2020Xin ý kiến Nhân dân đối với cá nhân đề nghị xét tặng thưởng Huân chương Lao động
01/04/2020Xin ý kiến Nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng thưởng Huân chương Lao động
18/02/2020Xin ý kiến Nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng Huân chương
12/11/2019Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ, văn bằng thứ hai, liên thông, vừa làm vừa học năm 2019 của Trường ĐH Thủy Lợi
18/10/2019Về việc lấy ý kiến Nhân dân trên Cổng thông tin điện tử tỉnh về việc tặng thưởng Huân chương
12/08/2019Thông báo kết quả bỏ phiếu xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú tỉnh Hưng Yên lần thứ 13
02/05/2019Về việc lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử tỉnh về việc tặng thưởng Huân chương
09/04/2019Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục thống kê
03/04/2019Thông báo về Tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019 tại Cơ sở Phố Hiến
30/01/2019Thông báo kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản 03 mỏ cát lòng sông Hồng tại xã Tân Hưng, xã Hoàng Hanh, xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên
19/11/2018Công nhận kết quả và danh sách công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh Hưng Yên năm 2018
19/09/2018Lập và công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc
14/09/2018Thông báo mời tham gia đấu giá quyền thăm dò, khai thác khoáng sản 03 mỏ cát lòng sông Hồng khu vực tp Hưng Yên
11/09/2018 Công bố danh sách tổ chức, chức danh tư pháp thuộc lĩnh vực bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh
28/08/2018V/v lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên về việc tặng thưởng Huân chương Lao động
08/03/2018DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
15/06/2017Công văn về việc niêm yết công khai danh sách các trường hợp đề nghị xác nhận người có công tồn đọng
01/11/2016Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại đơn của bà Hoàng Thị Hiệp
14/09/2016Thông báo kết quả bỏ phiếu xét tặng danh hiệu TTND, TTUT tỉnh Hưng Yên lần thứ 12
19/08/2016Thông báo về việc yêu cầu tuyên bố một người là đã chết
14/11/2015Thông báo của Đài PT-TH tỉnh Hưng Yên
10/11/2015Danh sách giám định viên tư pháp tỉnh Hưng Yên
31/03/2015Quyết định về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh
29/01/2015Thông báo vể việc chấm dứt thụ lý giải quyết đơn của Ông Vũ Văn Hanh
05/11/2013Thông báo về việc chấm dứt thụ lý giải quyết tố cáo của ông Đinh Quang Sê
03/04/2013Thông báo về việc đình chỉ việc giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Tuyết Mai
19/03/2013Thông báo về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Bùi Phong Thanh
27/02/2013Thông báo về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Cao Thị Quyển
27/02/2013Thông báo về việc chấm dứt thụ lý giải quyết tố cáo của ông Ngô Đức Bình
27/02/2013Thông báo về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Phan Đình Phùng
27/02/2013Thông báo về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thuyết