Loại cơ quan
Nhập Năm
Nhập Tháng
Mã Đơn Vị Tên Đơn Vị Hồ Sơ Tồn Tiếp nhận online Tiếp nhận trực tiếp Giải quyết đúng hạn Giải quyết quá hạn Chưa giải quyết còn hạn Chưa giải quyết quá hạn

Thông tin tình hình số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (Bản tin 6h... (24/09/2021)

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên thông tin tình hình số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch cụ thể như sau:

°
561 người đang online