Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
LÃNH ĐẠO SÁNG CHIỀU
ÔngNguyễn Văn Phóng (Chủ tịch UBND tỉnh) Tiếp khách quốc tế Làm việc tại cơ quan
ÔngĐặng Ngọc Quỳnh (Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh) Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
ÔngNguyễn Minh Quang (Phó Chủ tịch UBND tỉnh) Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
ÔngNguyễn Duy Hưng (Phó Chủ tịch UBND tỉnh) Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
ÔngBùi Thế Cử (Phó Chủ tịch UBND tỉnh) Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
ÔngNguyễn Ngọc Thuyên (Chánh Văn phòng UBND tỉnh) Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
°
1844 người đang online