Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
LÃNH ĐẠO SÁNG CHIỀU
ÔngNguyễn Văn Phóng (Chủ tịch UBND tỉnh) Làm việc tại cơ quan Họp ban Thường vụ Tỉnh ủy
ÔngĐặng Ngọc Quỳnh (Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh) Làm việc tại cơ quan Họp ban Thường vụ Tỉnh ủy
ÔngNguyễn Minh Quang (Phó Chủ tịch UBND tỉnh) Công tác tại Mỹ Hào Làm việc tại cơ quan
ÔngNguyễn Duy Hưng (Phó Chủ tịch UBND tỉnh) Làm việc tại cơ quan Công tác tại Hà Nội
ÔngNguyễn Ngọc Thuyên (Chánh Văn phòng UBND tỉnh) Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
°
747 người đang online