Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023

Tuần hiện tại
Tuần sau

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO VÀ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH

 

  

Thời gian

Ô. Trần Quốc Văn

(Chủ tịch UBND tỉnh)

Ô. Nguyễn Lê Huy

(PCT Thường trực UBND tỉnh)

Ô. Nguyễn Duy Hưng

(PCT UBND tỉnh)

Ô. Nguyễn Hùng Nam

(PCT UBND tỉnh)

Ô. Đinh Hồng Quyên

(Phó CVP phụ trách, điều hành, VPUBND tỉnh)

Thứ 2

Ngày 30/01/2023

Sáng

Họp giao ban

Họp giao ban

Họp giao ban

Họp giao ban

Họp giao ban

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

Ngày 31/01/2023

Sáng

Đi công tác

Làm việc tại cơ quan

Họp trực tuyến Bộ Y tế

Làm việc tại cơ quan

Họp trực tuyến Bộ Y tế

Chiều

Họp TT Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Họp TT Tỉnh ủy

Thứ 4

Ngày 01/02/2023

Sáng

Dự Lễ hội Đền Phù Ủng

Dự Lễ hội Đền Phù Ủng

Dự Lễ hội Đền Phù Ủng

Dự Lễ hội Đền Phù Ủng

Dự Lễ hội Đền Phù Ủng

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày 02/02/2023

Sáng

Họp trực tuyến Chính phủ thường kỳ tháng 01/2023

Họp trực tuyến Chính phủ thường kỳ tháng 01/2023

Họp trực tuyến Chính phủ thường kỳ tháng 01/2023

Họp trực tuyến Chính phủ thường kỳ tháng 01/2023

Họp trực tuyến Chính phủ thường kỳ tháng 01/2023

Chiều

Họp BTV Tỉnh ủy

Họp BTV Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Họp BTV Tỉnh ủy

Thứ 6

Ngày 03/02/2023

Sáng

Gặp mặt các đồng chí Tỉnh ủy viên hưu trí

Gặp mặt các đồng chí Tỉnh ủy viên hưu trí

Gặp mặt các đồng chí Tỉnh ủy viên hưu trí

Gặp mặt các đồng chí Tỉnh ủy viên hưu trí

Gặp mặt các đồng chí Tỉnh ủy viên hưu trí

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 7

Ngày 04/02/2023

           

Chủ nhật

Ngày 05/02/2023