Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 27/06/2022 đến ngày 03/07/2022

Tuần hiện tại
Tuần sau

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO VÀ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH

 

  

Thời gian

Ô. Trần Quốc Văn

(Chủ tịch UBND tỉnh)

Ô.Đặng Ngọc Quỳnh

(PCT Thường trực UBND tỉnh)

Ô. Nguyễn Duy Hưng

(PCT UBND tỉnh)

Ô. Nguyễn Hùng Nam

(PCT UBND tỉnh)

Ô. Đinh Hồng Quyên

(Phó CVP phụ trách, điều hành, VPUBND tỉnh)

Thứ 2

Ngày 27/6

Sáng

Họp giao ban

Họp giao ban

Họp giao ban

Họp giao ban

Họp giao ban

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

Ngày 28/6

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Họp TT Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Họp để thống nhất các nội dung đến tuyến đường nối QL38B

Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày 29/6

Sáng

Sinh hoạt chi bộ tại thôn Đức Phú, xã Đức Hợp, huyện Kim Động

Làm việc tại cơ quan

HN trực tuyến với

 Bộ Y tế

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

HN trực tuyến quán triệt Kết luận 12-KL/TW

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày 30/6

Sáng

HN trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống TN,TC

HN trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống TN,TC

HN trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống TN,TC

HN trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống TN,TC

HN trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống TN,TC

Chiều

Họp BTV Tỉnh ủy

Họp BTV Tỉnh ủy

Họp BTV Tỉnh ủy

Họp BTV Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

Ngày 01/7

Sáng

Dự Lễ dâng hương, dâng hoa nhân Kỷ niệm 107 năm ngày sinh TBT Nguyễn Văn Linh

Dự Lễ dâng hương, dâng hoa nhân Kỷ niệm 107 năm ngày sinh TBT Nguyễn Văn Linh

Họp BCĐ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Dự Lễ dâng hương, dâng hoa nhân Kỷ niệm 107 năm ngày sinh TBT Nguyễn Văn Linh Dự Lễ dâng hương, dâng hoa nhân Kỷ niệm 107 năm ngày sinh TBT Nguyễn Văn Linh

Chiều

Làm việc với Quỹ đầu tư TAM và CTCP tập đoàn Sakae VN

Làm việc với Quỹ đầu tư TAM và CTCP tập đoàn Sakae VN

Làm việc với Quỹ đầu tư TAM và CTCP tập đoàn Sakae VN

Làm việc với Quỹ đầu tư TAM và CTCP tập đoàn Sakae VN Làm việc với Quỹ đầu tư TAM và CTCP tập đoàn Sakae VN

Thứ 7

Ngày 02/7

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày 03/7