http://sotttt.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Tuyen-truyen-COVID19/default.aspx
http://sotttt.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Ung-dung-Bluezone/default.aspx
/portal/faq
http://soldtbxh.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Ho-tro-COVID19/default.aspx

Anh, EU thống nhất nối lại đàm phán (23/10/2020)

Ngày 22/10, Anh và Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu bước vào giai đoạn "tăng tốc" đàm phán thỏa thuận thương mại hậu Brexit (Anh rời EU) sau khi London đồng ý quay trở lại các cuộc thương lượng.

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
Đánh giá của bạn về chất lượng của dịch vụ công trực tuyến
305 người đã bình chọn
457 người đang online