Công văn UBND tỉnh về việc tăng cường phối hợp quản lý hoạt động luật sư

Đăng ngày 19 - 04 - 2023
Lượt xem:
100%

Ngày 18/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn 931/UBND-NC về việc tăng cường phối hợp quản lý hoạt động luật sư.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện tốt một số nội dung như sau:

- Sở Tư pháp phối hợp các sở, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất để phát hiện kịp thời và xử lý vi phạm trong hoạt động hành nghề luật sư, trong đó các hoạt động “núp bóng”, “lợi dụng” hoạt động hành nghề luật sư để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật;

- Công an tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan tiến hành tố tụng nắm thông tin, tình hình hoạt động luật sư, kịp thời chia sẻ thông tin liên quan, trong đó lưu ý ứng xử, phát ngôn của luật sư trên mạng xã hội, trong quá trình tham gia tố tụng;

- Đoàn Luật sư tỉnh thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 61 Luật Luật sư, trong đó lưu ý giám sát các luật sư thành viên, luật sư hành nghề trong tổ chức hành nghề luật sư và chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư tại địa phương tuân thủ pháp luật, tuân theo Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam, kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi của luật sư vi phạm;

- Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành liên quan, Đoàn Luật sư tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nêu tại Thông báo số 359/TB-VPCP ngày 09/10/2019 của Văn phòng Chính phủ về tháo gỡ vướng mắc liên quan đến đăng ký ngành nghề dịch vụ pháp lý, Công văn số 3575/BTP-BTTP ngày 25/9/2020 của Bộ Tư pháp về việc đăng ký hoạt động tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý, thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện để xử lý các doanh nghiệp đã đăng ký hoặc cá nhân, tổ chức doanh nghiệp không thực hiện việc đăng ký mà có hoạt động không phù hợp với quy định của Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Luật sư.

Nội dung chi tiết tại Công văn 931/UBND-NC.

Tin liên quan

Tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản và tháo gỡ vướng mắc về đất đai, vật liệu xây...(29/05/2023 10:33 SA)

Chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước...(26/05/2023 10:39 SA)

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải(24/05/2023 10:41 SA)

Đẩy nhanh tiến độ trển khai các dự án đầu tư công (lĩnh vực giao thông)(24/05/2023 10:35 SA)

Thực hiện tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023(23/05/2023 1:17 CH)

Tin mới nhất

Tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản và tháo gỡ vướng mắc về đất đai, vật liệu xây...(29/05/2023 10:33 SA)

Chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước...(26/05/2023 10:39 SA)

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải(24/05/2023 10:41 SA)

Đẩy nhanh tiến độ trển khai các dự án đầu tư công (lĩnh vực giao thông)(24/05/2023 10:35 SA)

Thực hiện tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023(23/05/2023 1:17 CH)

°
505 người đang online