Kế hoạch chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 22 - 05 - 2023
Lượt xem:
100%

Ngày 19/5/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng,Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 ký ban hành Kế hoạch số 86/KH-BCĐ về chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại tỉnh Hưng Yên.

Kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu như sau: Tổ  chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại tỉnh Hưng Yên (gọi tắt là Kỳ thi) theo đúng Quy chế thi và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kỳ thi phải được tổ chức bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan, chất lượng, công bằng, đúng Quy chế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Kế hoạch nêu rõ các nội dung thực hiện như sau:

- Về công tác chỉ đạo như sau: Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh chỉ đạo toàn diện tất cả các hoạt động chuẩn bị, tổ chức thực hiện Kỳ thi theo quy định của Quy chế thi; chỉ đạo kiểm tra các ban, ngành, đoàn thể liên quan và các cơ sở giáo dục trên địa bàn trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Kỳ thi.

- Về công các tuyên truyền: Nội dung: Tuyên truyền tới toàn thể người dân, cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh mục đích của Kỳ thi; phổ biến rộng rãi Quy chế thi tốt nghiệp THPT tới toàn thể cán bộ, giáo viên, các lực lượng tham gia Kỳ thi, học sinh và cha mẹ học sinh. Quá trình tuyên truyền đảm bảo truyền tải đầy đủ các thông tin về Kỳ thi để học sinh và cha mẹ học sinh nắm rõ, đồng thời không gây tâm lý nặng nề ảnh hưởng đến học sinh tham gia Kỳ thi. Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hưng Yên, Đài Phát tranh và Truyền hình Hưng Yên; đơn vị phối hợp: UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Tập huấn Quy chế thi và các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ: Nội dung: Tổ chức tập huấn Quy chế thi, các hướng dẫn về tổ chức Kỳ thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý thi cho tất cả cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách công tác thi và cán bộ phụ trách phần mềm của các nhà trường có thí sinh dự thi. Chỉ đạo các nhà trường có thí sinh dự thi tổ chức tập huấn Quy chế thi, hưỡng dẫn thi đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh; tập huấn Quy chế thi ít nhất 02 lần cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ tại Kỳ thi. Tập huấn cho lực lượng làm công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi; tập huấn cho lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự, đảm bảo an toàn cho Kỳ thi. Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tập huấn, chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường tổ chức tập huấn; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quan sự tỉnh chỉ đạo, tổ chức tập huấn cho các lực lượng tham gia bảo vệ ở các khâu của Kỳ thi.

- Đảm bảo các điều kiện tổ chức thi: Nội dung: Chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, văn phòng, đảm bảo kinh phí tổ chức thi; đảm bảo cấp điện ổn định cụ thể: Chuẩn bị giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, văn phòng phẩm; in phù hiệu cho cán bộ làm thi theo quy định; chuẩn bị đầy đủ số phòng thi, số phòng chờ (đối với thí sinh dự thi bài tổ hợp) căn cứ trên số lượng thí sinh đăng ký. Mỗi điểm thi bố trí 1-2 phòng thi dự phòng. Các phòng thi, phòng chờ và phòng dự phòng có đầy đủ bàn ghế, hệ thống chiếu sáng, quạt mát; lắp đặt hệ thống camere giám sát tại các phòng bảo quản, lưu giữ đề thi, bài thi ở tất cả các điểm thi, khu vực chấm thi và khu vực in sao đề thi; đảm bảo kinh phí tổ chức thi; đảm bảo cấp điện ổn định cho Kỳ thi; chuẩn bị lực lượng dự phòng: bố trí 10% lực lượng cán bộ dự phòng làm công tác coi thi để sử dụng trong trường hợp cần thiết. Đơn vị thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo; Công ty điện lực; Sở Tài chính; các sở, ngành liên quan: UBND huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện.

- Đảm bảo an ninh, an toàn cho Kỳ thi: Nội dung: Đảm bảo an ninh, an toàn trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi: công tác vận chuyển đề thi, bài thi; in sao đề thi, coi thi, làm phách, chấm thi, chấm phúc khảo bài thi; các vấn đề an ninh, an toàn khác liên quan đến Kỳ thi, đảm bảo an toàn sức khỏe, an toàn phòng dịch và vệ sinh thực phẩm cho Kỳ thi. Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh, Sở Y tế; đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố.

Các nội dung về thành lập Hội đồng thi và các Ban Hội đồng thi; thành lập các điểm thi; công tác in sao đề thi; công tác vận chuyển, bàn giao đề thi, bài thi, công tác coi thi; làm phách bài thi tự luận, chấm thi, phúc khảo bài thi, công bố kết quả và xét công nhận tốt nghiệp; công tác thanh tra kiểm tra; công tác tổng kết kỳ thi được nêu chi tiết tại Kế hoạch số 86/KH-BCĐ.

Tin liên quan

Công văn về việc tăng cường triển khai các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc...(29/05/2023 10:22 SA)

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ,...(29/05/2023 10:21 SA)

Công văn về việc tổ chức chiến dịch bổ sung Vitamin A kết hợp tẩy giun cho trẻ em, đợt 1 năm 2023(29/05/2023 10:19 SA)

Công văn về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương(27/05/2023 10:16 SA)

Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực...(26/05/2023 1:34 CH)

Tin mới nhất

Công văn về việc tăng cường triển khai các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc...(29/05/2023 10:22 SA)

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ,...(29/05/2023 10:21 SA)

Công văn về việc tổ chức chiến dịch bổ sung Vitamin A kết hợp tẩy giun cho trẻ em, đợt 1 năm 2023(29/05/2023 10:19 SA)

Công văn về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương(27/05/2023 10:16 SA)

Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực...(26/05/2023 1:34 CH)

°
524 người đang online