Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 15 - 09 - 2022
Lượt xem:
100%

Ngày 14/9/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Công điện số 2412/CĐ-UBND về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm, hiệu quả một số nội dung sau:

- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an, các văn bản, kế hoạch, công văn chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy, trọng tâm là Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 09/8/2021 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 17/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Kết luận 02-KL/TW của Ban Bí thư Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 09/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiện lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 12/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy; Công văn số 1052/UBND-NC ngày 24/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà chung cư, nhà cao tầng;

- Công an tỉnh:

+ Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra tổng thể các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn tỉnh, trước mắt tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường; lưu trú, tạm trú; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; chợ, trung tâm thương mại; cơ sở công nghiệp (hoàn thành trước 15/9/2022);

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, lập danh sách cụ thể, phân loại các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn tỉnh, đồng thời xác định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của Thủ trưởng sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố đối với từng cơ sở. Đối với các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao hiện đã đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy cần có biện pháp để duy trì, phát huy; các cơ sở chưa đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy phải yêu cầu chủ cơ sở xác định cụ thể lộ trình, biện pháp khắc phục kiến nghị đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, đồng thời chú trọng công tác phúc tra, hậu kiểm;

+ Thực hiện nghiêm công tác thường trực, sẵn sàng huy động lực lượng tham gia tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; điều tra, làm rõ nguyên nhân các vụ cháy, nổ để khởi tố, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Rà soát công tác cấp phép kinh doanh, hoạt động karaoke trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng quy định chặt chẽ hơn việc cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke; bổ sung quy định về thời hạn hiệu lực của giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke; quá trình cấp phép phải căn cứ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự của cơ quan chức năng có thẩm quyền; tăng mức chế tài xử phạt đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vi phạm quy định của pháp luật;

-Sở Công thương: Chủ trì, chỉ đạo Công ty điện lực Hưng Yên nghiên cứu tham mưu, đề xuất thực hiện các giải pháp quản lý an toàn điện, nhất là an toàn điện sau công tơ điện tại các cơ sở đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; cơ sở lưu trú, tạm trú. Tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh;

- Sở Xây dựng, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố: Tiếp tục thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt, thiết kế về phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Nghiên cứu tham mưu biện pháp xử lý, giải quyết đối với các công trình khi xin phép xây dựng là xây dựng nhà ở riêng lẻ, sau đó chuyển đổi sang kinh doanh;

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố:

+ Chỉ đạo củng cố, kiện toàn, trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy duy trì hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng phòng cháy, chữa cháy cơ sở nhằm nâng cao năng lực, khả năng xử lý tình huống cháy, nổ, phát huy hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ”, xử lý tình huống cháy, nổ ngay từ khi mới phát sinh, góp phần giảm thiểu tính chất, mức độ, thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra;

+ Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy tại địa phương; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã chú trọng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, tổ chức rà soát bổ sung các cơ sở thuộc Phụ lục IV Nghị định số 136/2020/NĐ-CP trên địa bàn;

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; thành lập Đoàn liên ngành (thành phần gồm: Ủy ban nhân dân cấp xã, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp huyện, Công an cấp xã, đơn vị quản lý trật tự xây dựng tại địa phương, điện lực...) tổ chức kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn; yêu cầu chủ cơ sở chủ động trang bị các phương tiện, thiết bị chữa cháy, mở lối thoát nạn thứ 2, xây dựng phương án xử lý tình huống cháy nổ, thoát nạn an toàn; kiên quyết xử lý các vi phạm đã phát hiện, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy định; tiến hành phúc tra lại việc thực hiện các kiến nghị của đoàn kiểm tra đối với cơ sở.

Nội dung chi tiết tại Công điện số 2412/CĐ-UBND.

Tin liên quan

Tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản và tháo gỡ vướng mắc về đất đai, vật liệu xây...(29/05/2023 10:33 SA)

Chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước...(26/05/2023 10:39 SA)

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải(24/05/2023 10:41 SA)

Đẩy nhanh tiến độ trển khai các dự án đầu tư công (lĩnh vực giao thông)(24/05/2023 10:35 SA)

Thực hiện tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023(23/05/2023 1:17 CH)

Tin mới nhất

Tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản và tháo gỡ vướng mắc về đất đai, vật liệu xây...(29/05/2023 10:33 SA)

Chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước...(26/05/2023 10:39 SA)

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải(24/05/2023 10:41 SA)

Đẩy nhanh tiến độ trển khai các dự án đầu tư công (lĩnh vực giao thông)(24/05/2023 10:35 SA)

Thực hiện tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023(23/05/2023 1:17 CH)

°
509 người đang online