Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất

Đăng ngày 15 - 09 - 2022
100%

Ngày 14/9/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông báo số 2543/TB-SKHĐT về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án “Tổ hợp thương mại, dịch vụ - Nhà ở cao cấp (Lavida Green)" trên địa bàn trên địa bàn xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên với các thông tin như sau:

* Tên dự án; mục tiêu đầu tư; quy mô đầu tư của dự án:

- Tên dự án: Tổ hợp thương mại, dịch vụ - Nhà ở cao cấp (Lavida Green) trên địa bàn trên địa bàn xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

- Mục tiêu đầu tư: Xây dựng khu nhà ở liền kề, nhà ở dạng shophouse, chung cư để bán; Cho thuê văn phòng, sàn thương mại – dịch vụ đáp ứng nhu cầu nơi ở tiện nghi với các căn hộ có chất lượng cao, môi trường sống trong lành, đầy đủ các dịch vụ tiện ích đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, phát triển kinh tế xã hội cho địa phương.

  - Quy mô đầu tư:

  + Diện tích đất thực hiện dự án: 45.640,70 m2.

  + Quy mô dân số: 3.661 người.

  + Cơ cấu sử dụng đất theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Tổ hợp Thương mại, dịch vụ - Nhà ở cao cấp (Lavida Green) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 04/4/2022,  trong đó: Đất ở 26.373,55 m2; đất cây xanh, bão đỗ xe 4.375,35 m2; đất giao thông 14.891,8 m2.

  + Sơ bộ phương án đầu tư xây dựng: Quy mô đầu tư xây dựng công trình (theo nội dung Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Tổ hợp Thương mại, dịch vụ - Nhà ở cao cấp (Lavida Green).

  * Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án; vốn đầu tư

- Tổng vốn đầu tư (tạm tính): 2.110.680.300.000 đồng (Bằng chữ: hai nghìn, một trăm mười tỷ, sáu trăm tám mươi triệu, ba trăm nghìn đồng).

Trong đó:

+ Tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) (m1) tạm tính: 2.099.059.770.000 đồng (Bằng chữ: hai nghìn, không trăm chín mươi chín tỷ, không trăm năm mươi chín triệu, bảy trăm bảy mươi nghìn đồng).

  + Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng (giá trị sơ bộ chi phí đầu tư vào đất còn lại) (m2) tạm tính: 11.620.530.000 đồng (Bằng chữ: mười một tỷ, sáu trăm hai mươi triệu, năm trăm ba mươi nghìn đồng).

+ Chi phí xây dựng, thiết bị dự án đang xét: 1.505.714.150.000 đồng (Bằng chữ: một nghìn, năm trăm  linh lăm tỷ, bảy trăm mười bốn triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng).  

- Vốn đầu tư: Vốn tự có của doanh nghiệp và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

* Thời hạn, tiến độ đầu tư:

- Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được cấp văn bản chấp thuận nhà đầu tư.

- Tiến độ đầu tư: Hoàn thành dự án trong thời hạn 36 tháng (03 năm) kể từ ngày được chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án.

* Diện tích đất thực hiện dự án: 45.640,70 m2

* Địa điểm thực hiện dự án: Trên địa bàn xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Vị trí khu đất: Phía Bắc giáp dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp và nhà ở khu công nghiệp Phố Nối; Phía Nam giáp Công ty TNHH Phú Minh; Phía Đông giáp Công ty Dệt kim Hanosimex; Phía Tây giáp đường ĐT.380 (phạm vi, ranh giới khu đất theo Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Tổ hợp Thương mại, dịch vụ - Nhà ở cao cấp (Lavida Green) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số  791/QĐ-UBND ngày 04/4/2022).

* Mục đích sử dụng đất: Mục đích sử dụng đất của dự án được xác định là đất ở tại nông thôn và đất thương mại dịch vụ.

* Hiện trạng khu đất: Là đất sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ đã được UBND tỉnh cho Công ty TNHH Sufat Việt Nam thuê để thực hiện dự án "Khu liên hợp sản xuất và dịch vụ thương mại Sufat" tại Quyết định chủ trương đầu tư số 139/QĐ-UBND ngày 12/10/2016, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số B0628598 ngày 24/6/2016. Tuy nhiên, Công ty TNHH Sufat Việt Nam có sự thay đổi, nên Công ty đã đề xuất được chấm dứt hoạt động dự án trước thời hạn và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên chấp thuận tại Thông báo số 1871/TB-SKHĐT ngày 13/8/2021, Công ty TNHH Sufat Việt Nam đã có văn bản cam kết tự nguyện trả lại đất cho tỉnh để giao đất cho nhà đầu tư được lựa chọn.

* Các chỉ tiêu quy hoạch được duyệt: Theo Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 04/4/2022.

* Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư: Tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên (đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia).

* Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: 09 giờ 00 phút ngày 27/10/2022.

Hồ sơ đăng ký thực hiện dự án của nhà đầu tư phải nộp 06 bộ (gồm: 01 bản gốc và 05 bản sao) với thành phần hồ sơ gồm: Văn bản đăng ký thực hiện dự án; hồ sơ về tư cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư; các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

* Thông tin liên hệ:  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên; địa chỉ: Số 08 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; số điện thoại: 02213864161, Fax: 02213 550 834.

* Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và nộp trực tiếp về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên trước thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 27/10/2022.

Nội dung chi tiết các văn bản: 63 QĐ CTĐT-.pdf791 QH 1;500.pdf2075 QĐ YCSB.pdf2543-TB MQT.pdfTiếng Anh.rar

Tin liên quan

Thông báo mời quan tâm dự án có sử dụng đất (16/08/2022 3:25 CH)

Thông báo mời quan tâm dự án có sử dụng đất(19/07/2022 8:48 SA)

Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt “Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Dự án trọng điểm...(13/04/2022 3:51 CH)

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ (21/02/2022 4:05 CH)

Tin mới nhất

UBND tỉnh thông báo việc hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2022 (28/09/2022 7:55 SA)

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh(23/09/2022 10:00 SA)

Triển khai thực hiện giải pháp cải thiện chỉ số liên quan đến môi trường kinh doanh(16/09/2022 9:02 SA)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh(15/09/2022 9:00 SA)

Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất(07/09/2022 8:11 SA)

°
643 người đang online