Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt qua Kho bạc nhà nước tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 01 - 08 - 2022
Lượt xem:
100%

Ngày 26/7/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1924/UBND-TH về việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt qua Kho bạc nhà nước tỉnh.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh: Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc quản lý thu, chi tài chính bằng tiền mặt theo quy định, hạn chế tối đa, tiến tới không sử dụng tiền mặt trong hoạt động tài chính của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh đăng ký thanh toán cá nhân từ ngân sách nhà nước qua tài khoản ngân hàng đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 23/10/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh đăng ký thanh toán cá nhân từ ngân sách nhà nước qua tài khoản ngân hàng đối với cán bộ, công chức, viên chức, kể cả người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở xóm, tổ dân phố theo Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 23/10/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Chỉ đạo cơ quan quản lý thu, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, đơn vi giao dịch trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với Kho bạc nhà nước huyện, thị xã triển khai thu, chi ngân sách quỹ nhà nước qua hệ thống Ngân hàng thương mại trên địa bàn.

- Các cơ quan trực tiếp quản lý thu: Khi quá trình ra quyết định thu ngân sách nhà nước, thu phạt, thu khác cần ghi rõ khoản nộp tiền tại Văn phòng Kho bạc nhà nước Hưng Yên hoặc Kho bạc nhà nước huyện, thị xã; đồng thời hướng dẫn người nộp tới địa điểm nộp tiền là tại trụ sở chính và các điểm giao dịch Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản thanh toán, tài khoản chuyên thu.

- Kho bạc nhà nước Hưng Yên: Tuyên truyền đến cá nhân, đơn vị, tổ chức giao dịch thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 23/10/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Quyết định số 1953/QĐ-KBNN ngày 29/4/2022 của Tổng Giám đốc Kho bạc nhà nước về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong hệ thống Kho bạc nhà nước đến năm 2025; phối hợp với các đơn vị hành chính nhà nước, sự nghiệp công lập tiếp tục đẩy mạnh giao dịch điện tử, phấn đấu 100% thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kho bạc nhà nước được thực hiện trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc nhà nước và Cổng Dịch vụ công quốc gia; phối hợp với các đơn vị sử dụng ngân sách, các đơn vị giao dịch, hệ thống ngân hàng triển khai thực hiện thu, chi ngân quỹ nhà nước qua Ngân hàng thương mại trên địa bàn.

Nội dung chi tiết tại Công văn số 1924/UBND-TH.

Tin liên quan

Tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản và tháo gỡ vướng mắc về đất đai, vật liệu xây...(29/05/2023 10:33 SA)

Chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước...(26/05/2023 10:39 SA)

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải(24/05/2023 10:41 SA)

Đẩy nhanh tiến độ trển khai các dự án đầu tư công (lĩnh vực giao thông)(24/05/2023 10:35 SA)

Thực hiện tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023(23/05/2023 1:17 CH)

Tin mới nhất

Tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản và tháo gỡ vướng mắc về đất đai, vật liệu xây...(29/05/2023 10:33 SA)

Chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước...(26/05/2023 10:39 SA)

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải(24/05/2023 10:41 SA)

Đẩy nhanh tiến độ trển khai các dự án đầu tư công (lĩnh vực giao thông)(24/05/2023 10:35 SA)

Thực hiện tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023(23/05/2023 1:17 CH)

°
555 người đang online