Phòng, trừ bệnh vàng lá, thối rễ trên cây ăn quả có múi

Đăng ngày 02 - 08 - 2022
100%

Hiện nay, cây ăn quả có múi trong giai đoạn phát triển quả. Để chủ động phòng, trừ bệnh vàng lá, thối rễ, nông dân cần thường xuyên áp dụng tổng hợp các biện pháp như: bón vôi bột cho những vườn trồng đất chua và diệt tuyến trùng hại rễ; tạo rãnh thoát nước để tránh úng ngập và lây lan nguồn bệnh trong đất; tăng cường sử dụng chế phẩm sinh học Tricoderma, phân hữu cơ ủ mục với chế phẩm sinh học… để cung cấp dinh dưỡng cho cây, đồng thời cải tạo đất và giảm nguồn nấm bệnh trong đất. Khi bệnh chớm xuất hiện cần phòng, trừ bằng thuốc trừ nấm đặc hiệu có phổ tác động rộng như Ridomil Gold 68WG, Amistar top 525SC (kết hợp phun trên lá và tưới gốc).

Ngoài ra, nông dân cần chủ động phòng, trừ nhện trắng, nhện rám vàng bằng các thuốc đặc trị như: Detect 50WP, Catex 3.6EC, Comite 73EC… Phòng, trừ sâu vẽ bùa, bọ trĩ, rệp muội nơi có mật độ cao bằng các thuốc đặc trị như: Radiant 60SC, Midan 10WP…; bệnh loét cam phòng trừ bằng các thuốc như Saipan 2SL, Kasumin 2L, hoặc sử dụng chế phẩm Nano đồng để phun phòng bệnh.

Tin liên quan

Các địa phương chủ động ứng phó với mưa, úng(11/08/2022 7:28 SA)

Khoái Châu: 100% các xã đạt tiêu chí về tiêu chí giao thông trong xây dựng NTM nâng cao(11/08/2022 7:25 SA)

Hưng Yên: Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ(10/08/2022 7:53 SA)

Bảo đảm nguồn cung vật liệu cho các dự án giao thông(10/08/2022 7:52 SA)

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa thăm một số mô hình sản xuất nhãn ở thành phố Hưng Yên và huyện...(08/08/2022 8:03 SA)

Tin mới nhất

Các địa phương chủ động ứng phó với mưa, úng(11/08/2022 7:28 SA)

Khoái Châu: 100% các xã đạt tiêu chí về tiêu chí giao thông trong xây dựng NTM nâng cao(11/08/2022 7:25 SA)

Hưng Yên: Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ(10/08/2022 7:53 SA)

Bảo đảm nguồn cung vật liệu cho các dự án giao thông(10/08/2022 7:52 SA)

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa thăm một số mô hình sản xuất nhãn ở thành phố Hưng Yên và huyện...(08/08/2022 8:03 SA)

°
905 người đang online