Kế hoạch triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 09 - 06 - 2022
Lượt xem:
100%

Ngày 08/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND về việc Triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, Kế hoạch nêu rõ mục đích là triển khai hiệu quả, đồng bộ các nội dung tại Quyết định 392/QĐ-BTTTT ngày 02/3/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số (Quyết định 392/QĐ-BTTTT); thu thập, cập nhật thông tin, hình thành cơ sở dữ liệu (CSDL) địa chỉ số của tỉnh tích hợp với CSDL địa chỉ số quốc gia, để chia sẻ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khai thác, xây dựng các bản đồ số chuyên ngành phục vụ nhu cầu quản lý và phát triển kinh tế xã hội.

Kế hoạch đề ra yêu cầu như sau:

- Triển khai quyết liệt “Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số” và “Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại tỉnh Hưng Yên”;

- Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; doanh nghiệp phát triển Nền tảng địa chỉ số và các doanh nghiệp phát triển nền tảng bản đồ số;

- Triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại địa phương với cấu trúc và các trường thông tin đúng theo quy định tại Quyết định 392/QĐ-BTTTT nhằm thúc đẩy phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số;

- Làm tốt công tác truyền thông, thông tin và Kế hoạch triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại Hưng Yên trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin cơ sở, nền tảng số, mạng xã hội và các hình thức khác;

- Trong năm 2022, hoàn thành các trường thông tin cơ bản theo Phụ lục III; các năm tiếp theo sẽ cập nhật, bổ sung các trường thông tin nâng cao. Ứng dụng, khai thác địa chỉ số trong chương trình chuyển đổi số quốc gia và của tỉnh.

Kế hoạch nêu rõ 4 nội dung triển khai, bao gồm: Tạo lập, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chỉ số của tỉnh; triển khai và thúc đẩy sử dụng các dịch vụ nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số; thông báo địa chỉ số và gắn biển địa chỉ số; tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại Hưng Yên.

Các nội dung khác được quy định chi tiết tại Kế hoạch số 112/KH-UBND.

Tin liên quan

Quyết định Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về...(05/04/2023 7:25 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh về Phát triển Chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông...(22/02/2023 2:53 CH)

Nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ...(01/02/2023 1:12 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn...(11/01/2023 7:09 SA)

Công văn về việc hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023(04/11/2022 3:17 CH)

Tin mới nhất

Hưng Yên dẫn đầu cả nước về tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử(05/06/2023 6:52 SA)

Tiện ích từ định danh điện tử và chính quyền số(03/06/2023 7:00 SA)

Khai thác dữ liệu số và kết nối thông minh để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế(25/05/2023 7:50 SA)

Bộ Công an hợp tác với Tập đoàn VNPT trong lĩnh vực chuyển đổi số(27/04/2023 7:24 SA)

Hội nghị trực tuyến về cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số(19/04/2023 1:45 CH)

°
1771 người đang online