Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân năm 2023

Đăng ngày 20 - 12 - 2022
100%

Ngày 19/12/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3449/UBND-KT1 về việc lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân năm 2023.

Theo đó, tại Thông báo số 8073/TB-BNN-TCTL ngày 30/11/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông xuân 2022-2023, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ gồm 2 đợt, tổng cộng 12 ngày như sau: Đợt 1: Từ 0h00’ ngày 06/01/2022 đến 24h00’ ngày 09/01/2023 (4 ngày); đợt 2: Từ 0h00’ ngày 01/02/2022 đến 24h00’ ngày 08/02/2023 (8 ngày).

Trong thời gian trên, mực nước tại Trạm Thủy văn Hà Nội trong đợt 1 duy trì khoảng 1,7m; đợt 2 các Nhà máy thủy điện sẽ vận hành tối đa công suất phát điện để tăng cường nguồn nước về hạ du (mực nước dự kiến trung bình đạt khoảng 1,8 - 1,9m tại Trạm Thủy văn Hà Nội). Để tận dụng tối đa nguồn nước, bảo đảm cung cấp đủ nước cho toàn bộ diện tích gieo cấy vụ Xuân năm 2023 trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

+ Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch nạo vét Đông Xuân 2022-2023; đôn đốc Công ty TNHH MTV khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh Hưng Yên xây dựng phương án lấy nước phục vụ sản xuất vụ Xuân 2023.

+ Xây dựng Kế hoạch lấy nước đổ ải của tỉnh theo yêu cầu; tổng hợp phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân tỉnh kịp thời để chỉ đạo, tháo gỡ.

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

+ Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và các đơn vị khẩn trương hoàn thành kế hoạch nạo vét Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải đúng tiến độ; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch cây vụ Đông để làm đất gieo cấy lúa.

+ Xây dựng kế hoạch lấy nước theo Lịch lấy nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 25/12/2022; tổ chức lấy nước phù hợp với từng địa phương, tuyệt đối không để phát sinh yêu cầu xả nước từ các hồ thuỷ điện ngoài 2 đợt lấy nước nêu trên.

+ Báo cáo số liệu diện tích có nước hàng ngày trong các đợt lấy nước về Uỷ ban nhân dân tỉnh qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Công ty TNHH MTV khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh Hưng Yên:

+ Kiểm tra, nạo vét, tu sửa máy móc thiết bị công trình đảm bảo các công trình vận hành an toàn, hiệu quả lấy nước đổ ải, phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân 2023; tổ chức kiểm tra, khơi thông dòng chảy và đôn đốc các đơn vị thi công công trình liên quan đến công trình thuỷ lợi khẩn trương hoàn trả lại hiện trạng công trình thuỷ lợi để lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

+ Xây dựng phương án lấy nước theo Lịch lấy nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch điều hành hệ thông thuỷ lợi Bắc Hưng Hải gửi về Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trước ngày 25/12/2022; chủ động trữ nước vào hệ thống kênh mương để có nước tưới cho cây trồng trong thời gian tiếp theo.

+ Phân công lãnh đạo và công nhân trực vận hành công trình để lấy nước nhanh, an toàn, hiệu quả; hằng ngày báo cáo tiến độ đổ ải và những khó khăn, vướng mắc phát sinh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Công ty Điện lực Hưng Yên đảm bảo cấp đủ điện cho các trạm bơm lấy nước 24/24h; xử lý nhanh chóng, kịp thời sự cố điện (nếu có).

Nội dung Công văn 3449/UBND-KT1.

Tin liên quan

Tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023(16/01/2023 2:05 CH)

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường trên địa bàn...(26/12/2022 3:38 CH)

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trước, trong và sau Tết Nguyên đán...(21/12/2022 2:23 CH)

Tăng cường kiểm soát vận chuyển trâu, bò qua biên giới(15/12/2022 9:15 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc(12/12/2022 9:07 CH)

Tin mới nhất

Tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023(16/01/2023 2:05 CH)

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường trên địa bàn...(26/12/2022 3:38 CH)

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trước, trong và sau Tết Nguyên đán...(21/12/2022 2:23 CH)

Tăng cường kiểm soát vận chuyển trâu, bò qua biên giới(15/12/2022 9:15 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc(12/12/2022 9:07 CH)

°
977 người đang online