Tăng cường kiểm soát vận chuyển trâu, bò qua biên giới

Đăng ngày 15 - 12 - 2022
100%

Ngày 14/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3382/UBND-KT2 về việc tăng cường kiểm soát vận chuyển trâu, bò qua biên giới.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện:

- Triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp kiểm soát buôn bán, vận chuyển trái phép trâu, bò sản phẩm từ trâu, bò vào Việt Nam theo đúng quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại các Quyết định số 1632/QĐ-TTg ngày 22/10/2020 về việc phê duyệt “Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, giao đoạn 2021-2025” và Quyết định số 1814/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 về việc phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò, giai doạn 2022-2030” );

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép trâu, bò, sản phẩm từ trâu, bò vào Việt Nam; bảo đảm sớm chấm dứt tình trạng nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép trâu, bò vào Việt Nam;

- Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, xem xét việc lập chuyên án (nếu cần), điều tra, đấu tranh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân buôn bán, vận chuyển trái phép trâu, bò và các sản phẩm về từ trâu, bò vào Việt Nam; trường hợp bắt được trâu, bò và sản phẩm từ trâu, bò vận chuyển bất hợp pháp thì phải tiêu hủy theo quy định;

- Cục Quản lý thị trường tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) phối hợp chặt chẽ, chủ động chia sẻ thông tin, dữ liệu với các cơ quan thú y trên địa bàn tỉnh; tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán trái phép trâu, bò vào Việt Nam.

Nội dung chi tiết tại Công văn số 3382/UBND-KT2.

Tin liên quan

Tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023(16/01/2023 2:05 CH)

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường trên địa bàn...(26/12/2022 3:38 CH)

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trước, trong và sau Tết Nguyên đán...(21/12/2022 2:23 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân năm 2023(20/12/2022 9:05 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc(12/12/2022 9:07 CH)

Tin mới nhất

Tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023(16/01/2023 2:05 CH)

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường trên địa bàn...(26/12/2022 3:38 CH)

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trước, trong và sau Tết Nguyên đán...(21/12/2022 2:23 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân năm 2023(20/12/2022 9:05 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc(12/12/2022 9:07 CH)

°
302 người đang online