Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ, hội Xuân năm 2023

Đăng ngày 21 - 12 - 2022
100%

Ngày 16/12/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có Công điện số 3418/CĐ-UBND về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ, hội Xuân năm 2023.

Theo đó, để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội Xuân năm 2023,  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm một số nội dung như sau:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố

+ Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HDND tỉnh và UBND tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt tiếp tục tập trung thực hiện chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Công điện số 2412/CĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 22/12/2021 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong mùa hanh khô, dịp Tết Nguyên đán và các sự kiện chính trị, lễ hội đầu năm; Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 176/2021/NQ-HĐND về xử lý cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy, chữa cháy có hiệu lực; Công văn số 1882/UBND-NC ngày 21/7/2022 về thực hiện một số giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại trụ sở cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh...;

+ Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp chính quyền, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, biện pháp về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy theo lĩnh vực, địa bàn giao phụ trách, quản lý;

+ Chỉ đạo tăng cường đầu tư kinh phí, trang bị công cụ, phương tiện phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy; tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong cơ quan, đơn vị để nâng cao nhận thức, ý nghĩa, kỹ năng cán bộ, công nhân viên chủ động phòng ngừa và xử lý hiệu quả các tình huống cháy, nổ xảy ra.

- Công an tỉnh

+ Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong việc sử dụng gas, điện, hóa chất, sắp xếp, lưu trữ hàng hóa, trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn, thoát hiểm; tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ tại loại hình nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh, các khu, cụm công nghiệp, siêu thị, chợ, trung tâm thương mại, khu di tích văn hóa, chung cư, nhà cao tầng, cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường, kho xưởng...;

+ Chủ động rà soát, xây dựng, bổ sung, chỉnh lý phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy; đặc biệt các phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với công trình trọng điểm, cơ sở nguy hiểm cháy, nổ cao, có sự phối hợp, huy động của nhiều lực lượng, phương tiện tham gia. Duy trì nghiêm túc chế hộ thường trực chiến đấu 24/24 giờ; bảo đảm sẵn sàng cứu chữa kịp thời, hiệu quả khi có sự cố cháy, nổ xảy ra;

+ Hướng dẫn người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật, của HĐND, UBND tỉnh trong công tác phòng ngừa, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở; triển khai mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”, trang bị các công cụ, phương tiện, kỹ năng chữa cháy, thoát nạn, thoát hiểm... để nâng cao hiệu quả giáo dục, phòng ngừa, phát huy phương châm “4 tại chỗ” nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho cháy, nổ gây ra;

+ Chỉ đạo nhanh chóng điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy, nổ theo quy định của pháp luật; tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa, chữa cháy; đồng thời kiến nghị, xử lý trách nghiệm của tổ chức, cá nhân liên quan khi để xảy ra cháy, nổ;

+ Tăng cường công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với lực lượng phòng cháy, chữa cháy công an các cấp và lực lượng khác theo quy định;

+ Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện các quy định, giải pháp về phòng cháy, chữa cháy. Tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra để đôn đốc, đánh giá, chấn chỉnh kịp thời những cơ hở, thiếu sót; đồng thời phối hợp tham mưu khen thưởng các đơn vị địa phương thực hiện tốt, phê bình các đơn vị, địa phương thực hiện kém hiệu quả, thiếu trách nghiệm.

Nội dung chi tiết tại Công điện số 3418/CĐ-UBND

Tin liên quan

Tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023(16/01/2023 2:05 CH)

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường trên địa bàn...(26/12/2022 3:38 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân năm 2023(20/12/2022 9:05 CH)

Tăng cường kiểm soát vận chuyển trâu, bò qua biên giới(15/12/2022 9:15 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc(12/12/2022 9:07 CH)

Tin mới nhất

Tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023(16/01/2023 2:05 CH)

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường trên địa bàn...(26/12/2022 3:38 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân năm 2023(20/12/2022 9:05 CH)

Tăng cường kiểm soát vận chuyển trâu, bò qua biên giới(15/12/2022 9:15 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc(12/12/2022 9:07 CH)

°
949 người đang online