Quy định tiêu chí phân loại cảng biển Việt Nam

Đăng ngày 29 - 07 - 2021
100%

Ngày 28/7/2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 76/2021/NĐ-CP quy định tiêu chí phân loại cảng biển Việt Nam.

Theo đó, các cảng biển tại Việt Nam được đánh giá dựa trên các tiêu chí phân loại bao gồm: Tiêu chí về chức năng của cảng biển, tiêu chí về quy mô của cảng biển.

Cụ thể, tiêu chí về phạm vi ảnh hưởng của cảng biển được đánh giá trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, qua các chỉ tiêu sau: Cảng biển phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của cả nước hoặc liên vùng và có chức năng trung chuyển quốc tế hoặc cảng cửa ngõ quốc tế; Cảng biển phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của cả nước hoặc liên vùng; Cảng biển phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng; Cảng biển phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tiêu chí về quy mô của cảng biển được đánh giá trên cơ sở sản lượng hàng hóa thông qua và cỡ trọng tải tàu được tiếp nhận tại cảng biển, thông qua các chỉ tiêu sau: Sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển; Cỡ trọng tải tàu tiếp nhận tại cảng biển.

Việc đánh giá, phân loại cảng biển theo phương thức chấm điểm. Thang điểm đánh giá là 100 điểm. Dựa theo điểm đánh giá, cảng biển sẽ được đánh giá và phân thành 4 loại:

- Cảng biển đặc biệt: có tổng số điểm chấm đạt trên 90 điểm;

- Cảng biển loại I: có tổng số điểm chấm đạt trên 70 điểm đến 90 điểm;

- Cảng biển loại II: có tổng số điểm chấm đạt từ 50 điểm đến 70 điểm;

- Cảng biển loại III: có tổng số điểm chấm dưới 50 điểm.

Căn cứ để đánh giá, phân loại hiện trạng cảng biển: Số liệu về phạm vi ảnh hưởng của cảng biển được căn cứ theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Số liệu về quy mô của cảng biển sử dụng số liệu thống kê hàng hóa thông qua cảng biển trung bình trong 03 năm gần nhất của Cục Hàng hải Việt Nam và sử dụng số liệu về cỡ trọng tải tàu tiếp nhận tại cảng biển theo các quyết định công bố mở bến cảng, cầu cảng của Cục Hàng hải Việt Nam trong năm gần nhất.

Việc phân loại cảng biển khi lập quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch cảng biển phải căn cứ vào số liệu về hàng hóa, cỡ trọng tải tàu dự kiến từng thời kỳ quy hoạch và các tiêu chí quy định tại Nghị định này.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 9 năm 2021.

Tin liên quan

Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Bản Thỏa thuận Việt Nam-Campuchia(15/09/2021 3:08 CH)

Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh(11/09/2021 8:23 SA)

Công điện về việc tổ chức dạy học ứng phó diễn biến dịch Covid-19(11/09/2021 8:07 SA)

Triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với thiên tai(09/09/2021 8:28 SA)

Công điện về việc phòng, chống ngập lụt, úng và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng mưa...(09/09/2021 8:04 SA)

Tin mới nhất

Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Bản Thỏa thuận Việt Nam-Campuchia(15/09/2021 3:08 CH)

Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh(11/09/2021 8:23 SA)

Công điện về việc tổ chức dạy học ứng phó diễn biến dịch Covid-19(11/09/2021 8:07 SA)

Triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với thiên tai(09/09/2021 8:28 SA)

Công điện về việc phòng, chống ngập lụt, úng và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng mưa...(09/09/2021 8:04 SA)

°
1042 người đang online