Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại thành phố Hưng Yên

Đăng ngày 02 - 04 - 2021
100%

Ngày 1.4, Tổ giám sát số 1 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Tổ trưởng đã có buổi giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; việc kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và cán bộ sau đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên. Tiếp và làm việc với Tổ giám sát có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên.

Các đại biểu dự cuộc giám sát

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban bầu cử tỉnh, đến nay thành phố đã tổ chức quán triệt và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các bước theo quy trình trong công tác bầu cử. Nhiệm kỳ 2021- 2026, HĐND thành phố Hưng Yên được bầu 31 đại biểu; HĐND cấp xã được bầu là 402 đại biểu. Số lượng người ứng cử đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND cấp xã bảo đảm quy định về số dư, cơ cấu thành phần. Đến nay, Ủy ban bầu cử thành phố đã tiếp nhận 62 hồ sơ ứng cử do cơ quan, đơn vị, địa phương giới thiệu; Ủy ban bầu cử các phường, xã nhận được 786 hồ sơ ứng cử. Công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, y tế được triển khai đồng bộ. UBND các phường, xã đang rà soát để chuẩn bị lập danh sách cử tri theo đúng quy định. 

Về nội dung kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và cán bộ sau đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo thực hiện việc bố trí, sắp xếp, phân công nhiệm vụ cấp ủy viên khóa mới theo đúng phương án nhân sự, bảo đảm công tâm, khách quan; gắn kết chặt chẽ công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021 – 2026, nhiệm kỳ của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố. 

Tại buổi giám sát, các thành viên trong Tổ giám sát đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy làm rõ một số vấn đề về sắp xếp nhân sự cán bộ cấp xã không trúng cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị người ứng cử đại biểu HĐND; việc bố trí kinh phí và bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất phục vụ bầu cử; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử; công tác tuyên truyền, công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19… 

Kết luận cuộc giám sát, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Hưng cho rằng: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; việc kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và cán bộ sau đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên là nhiệm vụ rất quan trọng. Do đó, thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục nắm chắc tình hình, dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời chỉ đạo xử lý những vụ việc phát sinh ở cơ sở; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt ở những địa bàn trọng điểm; tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết phục vụ bầu cử; đẩy nhanh tiến độ thẩm định tiêu chuẩn chính trị người ứng cử đại biểu HĐND các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của cử tri đối với cuộc bầu cử; làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và hoàn thành việc bố trí, sắp xếp bộ máy, cán bộ sau đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025…

Tin liên quan

°
575 người đang online